Kennis van actualiteit

Van blogs tot aan trainingen; onze kennis kent vele vormen

Onze kennis is in verschillende vormen beschikbaar. We willen op verschillende manieren bijdragen aan inhoudelijke discussies over actuele thema’s in de gezondheidszorg. Met onze offline bijeenkomsten stimuleren we ons netwerk om tot nieuwe inzichten en inspiratie te komen door discussies over actuele thema’s te faciliteren.

In onze factsheets, whitepapers en zorgspecials bundelen we onze kennis en expertise en vertalen we dit naar pragmatische oplossingen, tips en aandachtspunten voor het desbetreffende zorgdomein.

Bekijk onze publicaties

Zorgadministratie Care

Blog Care | Horizontaal toezicht in de care?

23 April 2018

Waarom wordt Horizontaal Toezicht (nog) niet in de care toegepast? Lees in deze blog wat de verschil…

Blog Care | Op weg naar het ‘ideale zorgadministratieve proces’

22 March 2018

Benieuwd hoe onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie voor meer verbinding zorgt tussen de zo…

Blog Care | Gemeenten en zorgaanbieders: eigenlijk niet zo verschillend

22 March 2018

Op 23 februari vond weer een Cure4Labs plaats met als gast Guido Uland. Onze consultants gingen aan …

Zorgadministratie Cure

Blog Cure | Het zorgclustermodel: de stand van zaken

22 March 2018

De eerste feedback op de toetsing van de zorgclusters kent een overwegend twijfelachtig karakter. Le…

Blog Cure | Value-Based Health Care, de toekomst van ons zorgstelsel?

19 March 2018

Nederland loopt voorop met Value-Based Health Care. Maar wat verandert er nu als de zorg op deze man…

Blog Cure | Het nieuwe zorgclustermodel; wordt het boksen of dansen?

05 December 2017

Vanaf 2020 géén dbc en dbbc meer. Wat betekent dit voor uw organisatie? Lees het in deze blog.

Privacy in de zorg

Terugkoppeling | Kennissessie Aftellen naar AVG

17 April 2018

Cure4 organiseerde een geslaagde kennissessie met praktische handvatten en nuttige informatie.

Blog Privacy | Hoe krijg ik grip op Datalekken?

02 March 2018

Lees in dit artikel wat u kunt verwachten van de AVG en hoe u daadwerkelijk grip houdt op datalekken…

Blog Privacy | Aftellen naar de inwerkingtreding van de AVG

09 January 2018

De Uitvoeringswet AVG biedt ruimte om een nationale uitvoering aan de AVG te geven. Hoe precies?

AFAS in de zorg

Blog AFAS | Effectief boekhouden met CHA Connect

23 April 2018

Cure4 heeft in samenwerking met Clearing House Apothekers (CHA) een applicatie ontwikkeld die de adm…

Blog AFAS | Be focused

12 July 2017

Zorginstellingen willen graag snel inzicht krijgen in de cliëntgebonden tijd van hun behandelaren.

Blog AFAS | Revolutie van het intranet

12 July 2017

Het intranet was voorheen een plek om statische informatie op te halen. Dat is gelukkig nu anders.

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement | Website | Cure4 Legal | Website | Cure4 AFAS | Website | Cure4 Zorgadministratie | Website | Cure4 Finance & Control
Contact