Grootste impact op Finance & Control in de zorg

Kies een thema

Partner in finance en control

Wij streven voor onze opdrachtgevers naar een geoptimaliseerde bedrijfsvoering, solide financiële basis en een efficiënte administratie

Als financial businesspartner voor de zorg bieden wij deskundige begeleiding bij het verbeteren en optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Dit doen wij aan de hand van deskundig advies,bedrijfsoptimalisatie en het bieden van diverse oplossingen voor outsourcing.

Wij hebben specialistische kennis en expertise in huis als het gaat om de implementatie van de complexe zorgbekostiging en de geldende wet- en regelgeving in de financiële bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Cure4 zorgt ervoor dat zorgorganisaties zich nóg beter kunnen richten op hun primaire focus: het investeren in kwalitatieve zorg.

Focus op ambitie

Deskundige financiële ondersteuning is onmisbaar voor ambitieuze zorginstellingen

Marktwerking en ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben een flink aandeel in de dynamiek en de complexiteit van de zorg. De meeste zorgorganisaties ervaren hierdoor een toenemende druk op de huidige financiële en administratieve bedrijfsvoering van de organisatie. Het wordt steeds belangrijker voor een organisatie om aan de hand van deskundig en passend financieel advies en relevante stuurinformatie de organisatie in de juiste richting te sturen.

Cure4 biedt financiële en administratieve ondersteuning bij het realiseren van uw ambities

Veel zorgorganisaties kiezen voor een samenwerking met een businesspartner die de nodige financiële expertise bezit én de complexiteit van de zorg begrijpt. Cure4 begeleidt al sinds 2006 zorgorganisatie naar een geoptimaliseerde financiële en administratieve bedrijfsvoering. Dit doen we onder andere door uw financiële en administratieve activiteiten uit handen te nemen, passend financieel en administratief advies te geven en heldere management- en stuurinformatie te leveren.

Gecontroleerd groeien vergt veel vernieuwde inzichten en bruikbare data

Zorgorganisaties met focus op toekomstbestendigheid en continuïteit zullen steeds vaker de transactionele werkzaamheden uitbesteden aan partners zoals Cure4. Hierdoor kan er sneller geprofiteerd worden van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals robotisering, SaaS en PaaS. De ruimte die hierdoor op de afdeling ontstaat kan benut worden om de organisatie te voorzien van waardevolle en betrouwbare data voor analyses, rapportages en advies.

Cure4 begeleidt uw organisatie bij een gezonde groei en organisatieontwikkeling

Wij houden ons niet alleen bezig met het verwerken van cijfers, maar juist ook met de interpretatie hiervan. Daarom kan Cure4 uw organisatie goede ondersteuning en begeleiding bieden bij uw groeiambitie.  Onze professionals analyseren de beschikbare data op basis van hun kennis van de zorgsector en hun financiële expertise, om zo tot nieuwe inzichten voor uw organisatie te komen. Daarnaast kunnen ze een belangrijke rol spelen als transitiemanager om de bedrijfsvoeringsprocessen integraal te verbeteren.

Lees meer over Control in de zorg

Hoe ideaal is jouw zorgadministratie?

Doe de Ideale ZA scan!

Blijf in control

De Schijf van 4

Voor een optimale financiële bedrijfsvoering

Zorgorganisaties willen steeds meer grip hebben op kwaliteit, groei en organisatieontwikkeling. De focus ligt nu meer dan ooit op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Want hier valt nog heel veel winst te behalen. Cure4 heeft een sterke visie op de wijze waarop de financiële bedrijfsvoering in de zorg het beste geoptimaliseerd kan worden. Deze visie hebben we vertaald naar de Schijf van 4; een pragmatische outsourcingsmethode voor de vier belangrijkste finance thema’s in de zorg:

  • Financiële administratie
  • Zorgadministratie
  • Salarisadministratie & HR
  • Control

Per thema is een team van financiële professionals samengesteld die nauw met elkaar én met de opdrachtgever samenwerken voor de realisatie van een solide en gedegen financiële bedrijfsvoering.

Lees meer over onze Schijf van 4

Onze diensten

Kies voor een gezonde bedrijfsvoering

Wij begrijpen niet alleen de zorg, maar helpen ook écht verder

Zoals een echte partner betaamt, staan we niet aan de zijlaan terwijl er nog genoeg verbetermogelijkheden zijn. Wij sturen actief op het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering in uw organisatie. Wij bemoeien ons graag met het optimaliseren van de financieel- en administratieve processen in uw zorgorganisatie. Een belangrijke succesfactor is dat wij diverse processen verbeteren middels innovatieve bedrijfsoptimalisaties. Door slimme workflows in AFAS te realiseren aan de hand van koppelingen tussen bijvoorbeeld uw EPD en ERP (Afas) en boekhoudprogramma’s. Met ons als businesspartner kunt u verwachten dat we altijd streven naar een verbeterde financiële bedrijfsvoering voor uw organisatie. Zodat u zich kunt richten op uw primaire focus: investeren in kwalitatieve zorg.

Lees meer over onze dienst Bedrijfsoptimalisatie

Gevraagd én ongevraagd advies

Een degelijke zorgadministratie onderhouden vergt veel kennis en expertise

Voor veel zorgorganisaties is het lastig om de vele veranderingen in de wet- en regelgeving goed te verwerken in de bedrijfsvoeringsprocessen. De professionals van Cure4 zijn uitstekend op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zijn expert op gebied van bekostigingssystematiek van diverse zorgsectoren. Zij weten die kennis om te zetten naar pragmatische oplossingen en verbeteringen in uw financiële en administratieve processen. Heeft u op korte termijn goede ondersteuning nodig? Ons team van professionals bestaat uit ervaren administratief medewerkers, zorgadministratie-specialisten, financials en controllers die alle ins en outs kennen van diverse zorgsectoren.

Lees meer over onze dienst Advies & Interim

Onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze expertise?

Wij ondersteunen u graag bij de optimalisatie van de finance en control in uw organisatie.

Bekijk onze Schijf van 4

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact