Aafje Thuiszorg

Project: Professionalisering van de zorgadministratie 

“We willen daarin zo efficiënt mogelijk opereren.”

Lees hier meer over zorgadministratie in de care

Concerncontroller Wiebe-Jan Stuursma: “Maar het ontbrak ons in huis aan de kennis om dit proces in gang te zetten. Hiervoor iemand aannemen is kostbaar, maar hiervoor een interim inhuren die wel de klus klaart maar niet de inhoudelijke kennis overdraagt aan ons, is ook niet de beste oplossing. De ideale aanpak vonden we in de middenweg tussen die twee: het aantrekken van een kwartiermaker die hier in huis het project leidde, maar ook bereid was alle betrokken professionals van Aafje daarbij te betrekken en zijn kennis te delen.”

Die kwartiermaker vonden we in de persoon van Jeroen Schenk, manager van Cure4. Hij had binnen de kortste keren een concreet project initiatie document samengesteld met SMART-doelen en leverde met het projectteam de producten binnen de planning op. En als extra hierbij bleek hij bereid een intensief traject in te gaan om samen met de medewerkers van Aafje te bepalen wat de beste lijn is voor onze organisatie. Hij is er echt in geslaagd onze medewerkers mee te krijgen en bij hen de mindset zo te vormen dat zij samen tot een werkelijk nieuwe werkwijze zijn gekomen.

Jeroen Schenk vertelt: “Dit zijn echt de allerleukste opdrachten om te doen. Maar niet bepaald de eenvoudigste om in de wacht te slepen. Aafje heeft voor deze opdracht een uitgebreid selectietraject uitgezet waarin het meer dan tien kandidaten heeft beoordeeld. Het heeft uitgebreide sessies belegd om de beste kwartiermaker voor deze ingewikkelde en uitdagende opdracht te vinden. Als je dán wint, is dat natuurlijk geweldig. En het is de moeite waard geweest. Het is gelukt om een blauwdruk te schrijven waarin de bestaande zorgadministratieve proces (IST) wordt beschreven en de gewenste zorgadministratieve proces, waarin de cliënt centraal staat en de procesgang optimaal efficiënt is. Dat plan bood de basis om de klantadministratie zodanig te herstructureren dat die optimaal past bij de organisatie. Als je dat lukt, en als je de kennis daarover kunt borgen in de organisatie zelf, dan weet je dat die weer jaren vooruit kan. En dan lever je echt meerwaarde.”

Aafje is een aanbieder van thuiszorg, wonen en zorghotels. Aafje opereert vanuit de stelling dat mensen langer gezond en vitaal blijven als ze baas zijn over hun eigen dagritme en zich op hun gemak voelen. Alle activiteiten van de organisatie zijn dan ook daarop gericht, vanuit de drie kernwaarden: wij geven altijd thuis, wij doen de zorg goed en wij werken met hoofd, hart en humor.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact