Aveant

Project: Interim oplossingen

“Aveant heeft gebouwd aan stabiele financiële processen en mede hierdoor zijn ze weer in control.”

Lees hier meer over Financial control

Aveant heeft Cure4 ingeschakeld om interim werkzaamheden te verrichten met als doel de financiële processen verder te stroomlijnen en te professionaliseren. Inmiddels heeft Aveant met Cure4 diverse projecten doorlopen. Waaronder het coördineren van het jaarrekeningtraject en het opzetten van een nieuwe P&C-cyclus.

“We merken dat de medewerkers van Cure4 heel snel en flexibel kunnen meeschakelen met onze wensen”, zegt Evert Mulder, voorzitter Raad van Bestuur van Aveant. “De marktontwikkelingen gaan snel en zorgen voor roerige tijden. Wij hadden behoefte aan een hands-on aanpak waarbij ook de vaktechnische aspecten niet uit het oog werden verloren.”

Dries van Acker, financieel manager van Cure4, toont zich tevens verheugd over deze samenwerking: “Aveant is zeer bereid om in het financiële proces verder te kijken en naar toekomstgerichte oplossingen te zoeken.”

Aveant is de grootste aanbieder van zorg in en om de stad Utrecht. Bij Aveant werken ruim 2.000 enthousiaste medewerkers in verschillende disciplines; verpleging en verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Aveant onderscheidt zich als een sociaal-maatschappelijke onderneming door naast het bieden van zorg op elk moment van de dag te investeren in vernieuwing. Dat uit zich onder andere in diverse domotica projecten, zorg op afstand en kleinschalige woonvormen.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact