CED Groep

Project: Opstart tweedelijns GGZ

“Effectieve begeleiding bij opstart tweedelijns GGz.”

Twee redenen maakten het voor het Pedologisch Instituut van de CED-Groep noodzakelijk om snel te verkennen welke alternatieve financieringsbronnen konden worden aangeboord om de werkzaamheden te kunnen voortzetten: inkrimping op termijn van de bestaande financieringsstroom en de wens om de doelgroep uit te breiden.

“We wilden weten of we onze werkzaamheden binnen een nieuw financieringsmodel konden voortzetten en onderzoeken waar kansen voor de toekomst liggen”, zegt unitmanager Onderzoek & Ontwikkeling Els Rietveld. “De kennis hiertoe hadden we zelf niet in huis, maar Cure4 wel. Zij verrichtten voor ons een analyse om te bepalen of binnen de CED-Groep de tweedelijns GGz kan worden ingericht. Bepaald geen eenvoudige opdracht, want er is veel verschillende wet- en regelgeving en er zijn veel randvoorwaarden om verzekerde zorg gefinancierd te krijgen. Ook moesten we weten hoe we de organisatie zodanig konden inrichten dat we de invlechting van de verzekerde zorg daadwerkelijk gestalte konden geven.”

Cure4 bleek in staat ons snel aan de informatie te helpen die we nodig hadden. Ze kennen de relevante wet- en regelgeving en de processen in de zorg. Frouke Snoep en Anne-Berit Harmsen (beide consultants van Cure4) hebben veel relevante kennis, en beschikken bovendien over een breed netwerk waaruit ze snel kennis kunnen genereren die ze zelf niet direct paraat hebben. Bovendien kijken ze verder dan de opdracht zelf: ze begeleiden mij ook met inbedding van hun adviezen in de organisatie.’

“Het was een interessante opdracht”, stelt Frouke Snoep. “Er komt veel bij kijken’, zegt ze. ‘Het gaat in zo’n opdracht niet alleen over het vaststellen van de juiste DBC’s, kennis van de WTZi en de contractering met de zorgverzekeraars, maar ook de meerjaren visie en het inhoudelijk en financieel jaarplan van de organisatie zelf. Wij hebben de afgelopen vijf jaar veel ervaring opgedaan met de opstart en de verdere implementatie van GGz-instellingen. We hebben experts in huis op deelgebieden zoals de aanvraag in het kader van de WTZi, maar hebben ook het vermogen om de grote lijnen in de gaten te houden. Bovendien kunnen we op basis van de situatie snel inschatten welke zaken eerst moeten worden geregeld en welke even kunnen worden uitgesteld. Zo hebben we de CED-Groep heel effectief op weg kunnen helpen naar een toekomst met een nieuwe financieringsstructuur.”

De CED-Groep levert ondersteuning en expertise op het gebied van (speciaal) onderwijs. De organisatie adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, opbrengstgericht werken, sociale competentie en zorg. Hiernaast biedt het ook GGz-zorg aan leerlingen en ouders.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact