GGZ Delfland

Project: Quick scan declaratieruimte

“Transparantie in de extra declaratiestromen.”

Lees hier meer over bekostiging in de GGZ

Een instelling die de mogelijkheden van extra declaratiestromen efficiënt kan benutten, boekt daarmee een interessant financieel voordeel. Maar om dit te kunnen doen, moeten die mogelijkheden wel eerst transparant worden gemaakt.

“De quick scan die Cure4 hiertoe voor ons uitgevoerd heeft, heeft dat heel duidelijk voor ons gedaan”, zegt financieel directeur Auke Klaver. ‘We wilden inzicht krijgen in onze declaratiemogelijkheden op het gebied van overige producten GGz, conform de beleidsregel, en overige zorgactiviteiten naast ZZP en DBC. Zelf beschikken we niet op detailniveau over de kennis van de wet- en regelgeving die hiervoor nodig is. Bij Cure4Finance is die kennis wel aanwezig. Bovendien hebben ze ook kennis over de uitvoering, dus over de vraag hoe we deze extra declaratiestromen moeten factureren.”

Bij de quick scan is gebruikgemaakt van interviews met de managers concern control, financiële administratie en salaris en medische administratie, plus de directeur financiën en een van de fysiotherapeuten. “Op die manier kon in korte tijd heel veel worden behandeld, zegt financieel adviseur Frouke Snoep van Cure4, die de quick scan uitvoerde. “Zo ontstaat snel en effectief een helder beeld van de mogelijkheden die GGz Delfland heeft om de extra declaratiestromen te benutten. Op basis hiervan is een advies opgesteld om de declaratie uit te voeren en goed beheersbaar te maken. Hiermee is voor GGz Delfland veel geld te verdienen, waarop het simpelweg recht heeft. Maar het moet wel de juiste wegen kennen om ervoor in aanmerking te komen. Dat is nu het geval.”

GGz Delfland is een belangrijke regionale aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, die er belang in stelt de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënten aan te bieden. Het werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Dit stelt GGz Delfland in staat om haar cliënten gericht te begeleiden naar een leven waarin de stoornis niet meer – of in ieder geval niet meer allesbepalend – aanwezig is.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact