GGZ Eindhoven

Project: Transitie Prestatiebekostiging

“Meer grip op financiële risico’ s bij transitie prestatiebekostiging.”

Lees hier meer over bekostiging in de GGZ

GGz Eindhoven heeft te maken gehad met de transitie naar financiering op basis van prestatiebekostiging, om meer grip op het financiële risico bij deze transitie te krijgen werd o.a. Cure4 ingeschakeld.

De aanpak, die in het voorjaar werd ingezet en in december wordt afgerond, voorziet niet alleen in inzicht in de financiële risico’s, maar biedt ook de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Een aantal stappen werden gezet om tot een realistische inschatting van de omzet op basis van DBC’s te komen:

  • Training van management en behandelverantwoordelijken in DBC-financiering en het belang van een juiste registratie.
  • Inventarisatie van het DBC-gerelateerde zorgaanbod per organisatie-eenheid. Hiertoe is in samenwerking met de afdeling planning en control van GGzE een format ontwikkeld voor de vertaling van het zorgaanbod van GGZ-instellingen naar DBC’s.
  • Impact-analyse van de wijziging van tarieven en spelregels per 2013
  • Analyse van het beschreven zorgaanbod in verhouding tot de gerealiseerde registratie.

De volgende stap was het optimaliseren van de DBC-opbrengsten en de registratie verbeteren, waar mogelijk.

Resultaat
Door middel van actieplannen per organisatie-eenheid, efficiënte agendaplanning, focus op productiviteit en verbeterde registratie werd in de tweede helft van 2012 door GGzE actief gewerkt aan verbetering. Door de DBC-gerelateerde managementinformatie zijn de financiële risico’s van de transitie niet alleen in kaart gebracht, maar kunnen ze worden vermeden door actief te sturen.

Anne-Berit Harmsen van Cure4
“De gezamenlijke focus was de sleutel tot succes. We hebben gekozen voor een actieve aanpak, waarbij zowel de afdeling Planning en Control als de betrokken managers en behandelverantwoordelijken van GGzE zijn betrokken. Het vertalen van zorgaanbod naar DBC’s vraagt om een goede combinatie van inhoudelijke input en financiële doorrekening. De toegevoegde waarde van de projectaanpak van Cure4 lag in het helpen van management en behandelaren bij het in kaart brengen van het zorgaanbod en vervolgens in de vertaling naar DBC’s met Planning en Control. Noem het een spilfunctie die de zaken aanjaagt en samenbrengt.”

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) biedt specialistische ambulante en intramurale hulp en ondersteuning aan cliënten met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. Met deze zorg voorziet GGzE in een belangrijke regiofunctie, waarbij een aantal centra van GGzE daarnaast zelfs bovenregionale of landelijke zorg biedt. Jaarlijks worden ruim 20.000 mensen ondersteund door de centra van GGzE.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact