GGZ Nederland

Project: Implementatie declaratiepakket

“O.a. rapportage van de onderhanden werkpositie.”

De geheugenpoli van een van de grootste zorgaanbieders van Nederland had voor de accountantscontrole inzicht nodig in de Onderhanden Werk Positie (OHW). Cure4 hielp hen om snel en accuraat dit inzicht te krijgen.

Lees hier meer over declaraties in de GGZ

Cure4 verzorgt de ondersteuning van verschillende GGZ instellingen bij de implementatie van de facturatie van DBC’s, waaronder de rapportage van de onderhanden werkpositie en begeleiding van de implementatie van het declaratiepakket.

Cure4 heeft zich ingespannen om voor de aanwezige overloop DBC’s de onderhanden werkpositie te bepalen en deze verwerkt in het zorginformatiesysteem van de instelling.
Tevens ondersteunt Cure4 met de implementatie van het nieuwe declaratiepakket. Om te komen tot een declaratie van een DBC bij een zorgverzekeraar dient eerste de declaratiesoftware correct te worden ingericht. Vervolgens wordt op basis van een proef-aanlevering bij verschillende zorgverzekeraars zorg gedragen voor afstemming tussen debiteur en declarant. Cure4 heeft zorg gedragen voor het projectmanagement en de vakinhoudelijke ondersteuning gedurende dit traject. Hierbij werd het totale financiële proces van de geheugenpoli onder de loep genomen.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact