MOB

Project: Nieuwe zorgaanbod

“Cure4 wees ons hierin heel gericht de weg, op basis van een vijf-stappenplan.”

Lees hier meer over Procesoptimalisatie in de care

Beslissen om geestelijke gezondheidszorg te gaan aanbieden op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is één ding, maar een sterk productenportfolio hiervoor ontwikkelen is een tweede. MOB slaagde er dankzij gerichte ondersteuning van Cure4 snel in.

“We waren nog volledig gespecialiseerd in AWBZ-verzekerde zorg toen we in 2011 besloten ook zorg in het kader van de Zvw te gaan aanbieden’, zegt teamleider GGz Reena Birdja van MOB. ‘De wens was er, maar een vastomlijnd productenportfolio ontbrak nog. Cure4 wees ons hierin heel gericht de weg, op basis van een vijf-stappenplan.”

Dit behelsde:

1) een workshop over DBC-financiering voor de werkgroep met medewerkers van MOB
2) een vervolgbijeenkomst met de werkgroep om het portfolio te vullen
3) een nadere analyse van het portfolio en verdere uitwerking ervan
4) een eindpresentatie voor de werkgroep
5) het schrijven van een adviesrapport

Dit leverde MOB precies op wat het nodig had om gericht aan de slag te gaan met Zvw-verzekerde zorg. Reena Birdja vertelt: ‘De workshop zorgde ervoor dat management en zorgverleners inzicht kregen in wat belangrijk is bij de DBC-registratie. Met elkaar discussiëren over de inrichting van de zorg hielp om vanuit de inhoud vast te stellen wat de beste zorg was. Cure4 hielp hierbij en maakte ook steeds de koppeling met de wijze van registratie en de wet- en regelgeving. Zo ontstond een beknopt productenportfolio waarin alle essentiële kenmerken van het aanbod aanwezig zijn. Cure4 hielp vervolgens dit te analyseren en structureren: wat zijn onze unique selling points, hoe verhoudt ons portfolio zich tot het landelijk gemiddelde, wat kunnen we direct implementeren en waaraan moeten we nog werken? Zorgverzekeraars willen zulke informatie ook van ons hebben, dus dit is precies wat we nodig hadden.”, aldus Reena Birdja.

“GGz-instellingen zijn gebaat bij een gericht productenportfolio”, stelt consultant Anne-Berit Harmsen van Cure4. ‘Dit portfolio helpt de organisatie om het zorgaanbod goed te beschrijven en dat komt zowel intern als extern van pas. Intern helpt het om strategische beslissingen te nemen over de zorg waarop je je als organisatie wilt richten en om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van zorgpaden. Extern biedt het een helder verhaal richting zorgverzekeraars.”

MOB richtte zich oorspronkelijk op dienstverlening in het kader van de AWBZ op het gebied van huishoudelijke verzorging, verpleging en verzorging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, sociale activering en psychiatrie. Sinds 2011 is daar Zvw-verzekerde geestelijke gezondheidszorg bijgekomen. Sinds de oprichting is MOB op deze wijze uitgegroeid tot een professionele zorgorganisatie met een breed aanbod. MOB werkt vanuit twee kantoren in Rotterdam en een kantoor in Schiedam.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact