Parnassia Groep

Project: Verruiming DBC’s

“Opbrengsten laten declareren die niet zijn opgenomen in DBC’s.”

Lees meer over bekostiging in de GGZ

GGz-instellingen laten opbrengsten liggen als ze verzuimen de verrichtingen te declareren die niet zijn opgenomen in DBC’sVoor deze zogenaamde overige producten GGz heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een aparte beleidsregel geschreven. Dat dit is gebeurd, is te danken aan de inspanningen van GGz Nederland en Parnassia Groep.

Pieter Severeins, projectmanager bij Parnassia Groep, legt uit: Iedere GGz-instelling heeft te maken met overige producten. Denk bijvoorbeeld aan laboratoriumonderzoeken, forensisch-psychiatrische rapporten, beeldvormende onderzoeken of medicijnkosten methadon voor ambulante cliënten. Een ander bekend voorbeeld zijn de rapporten voor instellingen die zijn belast met de uitvoering van sociale verzekeringswetten. Kortom, stuk voor stuk zaken waarmee iedere GGz-instelling te maken heeft. En bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen ze jaarlijks per instelling een fiks bedrag.’Het feit dat GGz Nederland en wij dit hebben aangekaart bij de NZa, heeft uiteindelijk geleid tot een beleidsregel van deze autoriteit waarmee de hele sector haar voordeel kan doen.”

Cure4 werd al in een vroeg stadium bij deze ontwikkeling betrokken. “De NZa kan wel een beleidsregel optuigen, maar om binnen de grenzen daarvan te kunnen declareren, moest ook een technische en procesmatige infrastructuur worden ontwikkeld”, legt algemeen manager Jeroen Schenk uit. “Het was aan ons dit samen met de Parnassia Groep te doen. En het is natuurlijk fantastisch om bij zo’n innovatieve ontwikkeling betrokken te zijn. De eerste proefdeclaraties liggen nu bij de zorgverzekeraars en zijn al akkoord verklaard. Dit betekent dat nu gewoon de maandelijkse declaratie op gang kan komen, en dat alle GGz-instellingen ook voor overige producten het geld kunnen ontvangen waarop ze simpelweg recht hebben.”

De Parnassia Groep is een moderne organisatie in de GGz met zeven zorgbedrijven, waar in totaal meer dan 8.000 mensen werken. De Parnassia Groep is een koploper die – vooral in kwalitatief opzicht – voorziet in de sterk groeiende behoefte aan gespecialiseerde GGz en verslavingszorg. Het biedt gerichte en doeltreffende antwoorden op de psychische gezondheidsproblemen die de huidige maatschappij kenmerken. Aan de Parnassia Groep zijn acht hoogleraren verbonden. De medewerkers voeren jaarlijks tientallen promotieonderzoeken uit.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact