Reinier van Arkel Groep

Project: Interim management

“Wij zijn zeer tevreden over de voortvarendheid waarmee Cure4 de zaken heeft opgepakt” Als tijdelijke vervanging in verband met langdurige ziekte van de consulent zorgadministratie Reinier van Arkel Groep, divisie Zorg & Resocialisatie in Vught, vult Cure4 op interim basis voor een periode van drie á vier maanden deze functie in.

Lees hier meer over Business control

“Wij zijn zeer tevreden over de voortvarendheid waarmee Cure4 de zaken heeft opgepakt”, aldus de divisiedirecteur mevrouw Van der Kruis.

De interim manager was belast met de functionele coördinatie en aansturing van de zorgadministratie (acht medewerkers) binnen de divisie. De maandelijkse verantwoording van financiële- en productiecijfers aan de divisiedirectie en -management behoorde tot het takenpakket. Voorts nam hij deel aan projectteams ZZP implementatie, AO/IC voor de divisie, CIZ routing en BSN implementatie.

Van der Kruis: “Het inschuiven van de interim manager is geruisloos verlopen. Mijn teammanager zorgadministratie tipte mij in zee te gaan met Cure4. Zij had positieve ervaring met de kwaliteit en professionaliteit van dit bedrijf en haar medewerkers. Dat beeld is alleen maar bevestigd”.

Voor Cure4 is het een genoegen om voor een vooraanstaande zorginstellingen als de Reinier van Arkel Groep opdrachten uit te mogen voeren.

Al meer dan vijf eeuwen is de Reinier van Arkel Groep er voor één van de meest kwetsbare groepen binnen onze samenleving: de mensen met complexe psychische of psychiatrische problematiek.De divisie Zorg & Resocialisatie biedt zorg aan volwassenen en ouderen die door (ernstig) psychiatrische aandoeningen en psychosociale kwetsbaarheid in hun functioneren worden beperkt. Zij werken vanuit de rehabilitatiegedachte, gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten, met als doel dat zij met succes en naar eigen tevredenheid kunnen functioneren.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact