Spaarne Ziekenhuis

Project: DOT implementatie 

“Een uitvoerig traject en met de hulp van Cure4 sneller en efficiënter grote stappen in kunnen zetten.”

Lees hier meer over bekostiging in de ziekenhuiszorg

Cure4 heeft in een uitvoerig begeleidingsproject – lopend van maart 2010 tot maart 2012 – het Spaarne Ziekenhuis ondersteund bij de i/onzemplementatie van DOT. “Een project van majeure omvang”, zegt manager Finance & Control Casper Keizer van het ziekenhuis, ‘en een klus waarbij we goed hulp van buitenaf konden gebruiken. Een succesvolle implementatie van DOT is een absolute voorwaarde om betaald te worden voor de zorg die we als ziekenhuis leveren, en dus om financieel solvabel te blijven.”

Naast de rol van projectleider DOT heeft Cure4 ook de wens en noodzaak om de bronregistratie te verbeteren opgepakt. “Bij de implementatie van DOT is een juiste, tijdige en volledige bronregistratie van cruciaal belang’, legt financieel consultant Frouke Snoep van Cure4 uit. ‘We hebben daarom eerst een uitgebreide inventarisatie gedaan van de stand van zaken en hebben vervolgens verschillende deelprojecten benoemd om tot de noodzakelijke verbeteringen te komen.”

De deelprojecten die in het Spaarne Ziekenhuis in het verlengde van de implementatie van DOT werden uitgevoerd, hadden betrekking op: de papieren registraties, de taakherschikking (op het gebied van DBC registratie, herinrichting orderbeleid, DBC/zorgactiviteitencontrole en enkele processen op de SEH), herinrichting zorgadministratie en inschrijfproces en trainingen voor de arts-assistenten. “Een uitvoerig traject dus’, zegt Keizer, ‘en iets waarbij we met de hulp van Cure4 sneller en efficiënter grote stappen in hebben  kunnen zetten. Frouke Snoep is een sterke projectleider, een uitstekende sparringpartner en heeft bovendien de juiste kennis van de wet- en regelgeving en de landelijke ontwikkelingen om zowel het project DOT als het project Verbeteren bronregistratie goed te kunnen ondersteunen.”

‘Het is echt een samenwerkingstraject geweest, vult Snoep aan. “Dat laatste is enorm essentieel: wij kunnen de kennis wel binnenbrengen, maar het zijn de medewerkers zelf die ermee aan de slag moeten.

Het Spaarne Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg spelen dus ook onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. In de hoofdlocatie in Hoofddorp zijn vrijwel alle medische specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast heeft het ziekenhuis poliklinieken in Heemstede en Hillegom.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact