St. Antonius

Project: Implementatie DOT

“De invoering van DOT was een intensieve periode voor veel ziekenhuizen.” 

Lees hier meer over bekostiging in de ziekenhuiszorg

Het St. Antonius Ziekenhuis stond net zoals alle Nederlandse ziekenhuizen eind 2011/begin 2012 voor de uitdaging om de DOT-systematiek te implementeren. In deze cruciale periode heeft Cure4 ondersteuning bij de implementatie geleverd in de vorm van een interim-manager. Consultant Anne-Berit Harmsen was vervangend DBC-consulent voor de snijdende specialismen.

Rob Huijsman, maatschapsmanager chirurgie in het St. Antonius ziekenhuis: “Anne-Berit heeft zich direct ingewerkt in de materie en kon hierdoor snel meedenken op het gebied van de DOT-implementatie. Zij begreep de vragen waar de chirurgen mee zaten en heeft hen op constructieve wijze ondersteund.”

Consultant Anne-Berit Harmsen van Cure4 vertelt: “De invoering van DOT was een intensieve periode voor veel ziekenhuizen. Doordat veel consultants van Cure4 gedurende deze periode een ziekenhuis ondersteunden konden wij de laatste kennis en tips uitwisselen. Ik heb de ondersteuning steeds zo veel mogelijk toegepast op de doelgroep. De chirurgen kregen korte, praktische presentaties met de laatste belangrijke tips. Per subspecialisme zijn handvatten ontwikkeld voor verbetering van de registratie. Ook dacht ik mee bij het optimaliseren van processen en de effecten hiervan op de bronregistratie.”

Het St. Antonius Ziekenhuis is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis waar vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Het geniet landelijke bekendheid vanwege de behandeling van patiënten met hart-, vaat- en longziekten. Het ziekenhuis omvat zes locaties en werkt in Leidsche Rijn aan de realisatie van een nieuwbouwziekenhuis met een vernieuwend zorgconcept. De specialisten houden op bijna alle locaties polikliniek en veel specialismen draaien continu dienst.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact