Swinhove Groep

Project: Implementatie zorgpaden

“We leverden al goed werk, maar we wisten dat het nog beter kon.”

Lees hier meer over zorgpaden in de cure

De Swinhove Groep is er door de implementatie van een eerste zorgpad in geslaagd de weg te effenen voor het implementeren van volgende zorgprocessen. (de organisatie) kan hiermee een efficiencyslag in de zorgprocessen maken en de cliënten meer in het zorgproces betrekken.

“We leverden al goed werk’, zegt beleidsmedewerker kwaliteit Annemarie Bernard, ‘maar we wisten dat het nog beter kon en dat zorgpaden hierin een cruciale rol kunnen spelen. We hadden alleen een partij nodig die ons een zetje in de juiste richting kon geven om deze verbeterslag te bewerkstelligen.  Om een eerste zorgpad te realiseren, schakelden we Cure4 in; zij ondersteunden ons heel effectief. Niet door het werk helemaal voor eigen rekening te nemen, maar juist door goed samen te werken met een projectgroep uit onze eigen organisatie.”

Deze werkwijze zorgde voor de ontwikkeling van een eerste zorgpad dat op praktische wijze aansluit bij de werkprocessen van De Swinhove Groep. En het garandeerde ook dat de projectgroep hiermee gerichte ervaring opdeed om volgende zorgpaden zelf op te zetten. ‘Cure4 brengt dus kennis binnen en draagt die ook over’, zegt Bernard. “Het bracht heel gestructureerd de huidige werkwijze in kaart, maakte vervolgens een prioriteitenlijst van de knelpunten en ging op basis daarvan met onze eigen projectgroep aan de slag. Dreigden wij de vaart te verliezen, dan zorgde men steeds voor het juiste aanjagende effect.”

Consultant Anne-Berit Harmsen van Cure4 vertelt: “We hebben parate kennis van zorgpaden in huis en kunnen daarom een aanbieder als De Swinhove Groep snel en gericht helpen. We kennen het belang van de ontwikkeling van zorgpaden en zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van best practices en financiering. Al aan de voorkant van het proces denken we na over de borging van een zorgpad en over kennisoverdracht aan de opdrachtgever. Zo bieden we een werkwijze die dichtbij de opdrachtgever staat en de succesvolle implementatie van het project binnen handbereik brengt.”

De Swinhove Groep levert intensieve zorg, diensten en woonarrangementen op maat voor senioren in Zwijndrecht en omgeving. Het gaat hierbij zowel om kortdurende als langdurige zorg, als om zorg overdag en een scala aan activiteiten. Het motto is “altijd in de buurt.”

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact