Vision Clinics

Project: Digitale facturering

“Cure4 maakt nu ook maatwerk voor de facturering van VisionClinics.”

Lees hier meer over Financiële administratie

Voor zorgverzekeraars is het nog wennen om met zorgaanbieders om te gaan die opereren op het snijvlak van verzekerde en onverzekerde zorg. Zeker als het om zorgaanbieders gaat die op dit snijvlak innovatieve concepten ontwikkelen.

VisionClinics is bij uitstek zo’n partij. Directeur Jaco Donselaar legt uit: “Negentig procent van het werk dat wij onze klanten bieden, is onverzekerde zorg. Maar er is een grijs gebied. Als iemand een oogingreep nodig heeft waarbij hij nieuwe lenzen nodig heeft, dan valt die ingreep zelf onder de verzekerde zorg en de lenzen ook. Maar we betreden het grijze gebied als die klant dan ook meteen lenzen op sterkte wenst, want die vallen – als geen sprake is van een medische indicatie – niet onder de verzekerde zorg. Maar als die medische indicatie het uitgangspunt vormt, biedt dit wél mogelijkheden. De zorgverzekeraars en wij kunnen elkaar hierin in het declaratieverkeer tegemoetkomen, maar dan moet onze financiële administratie wel helemaal op die situatie toegesneden zijn. Cure4 heeft ons geholpen om dit te bewerkstelligen.”

Manager Jeroen Schenk van Cure4 legt uit: “VisionClinics had al gekozen voor het Medicore Informatiesysteem MCIS, dat heel gericht op zulke zorgaanbieders is toegesneden. Onze taak was om dit pakket zodanig te updaten dat het precies die digitale declaratie mogelijk maakt die VisionClinics nodig heeft in relatie tot de zorgverzekeraars. Bij uitstek een taak die bij Cure4 past, want wij zijn bekend met de ins en outs van de verzekerde én de onverzekerde zorg en we zijn in staat om het proces van de klant gedetailleerd in kaart te brengen en te optimaliseren.”

Om dit proces gestroomlijnd te laten verlopen, zet Cure4 een projectmanager in die van week tot week de voortgang van het proces monitort, en een inhoudelijk deskundige die de zorg en het declaratieverkeer van de zelfstandige klinieken kent. “Op die manier kunnen we snel schakelen’, zegt Schenk. ‘En dat moest ook, want de zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de manier waarop de klinieken hun declaratieverkeer vormgeven. Dankzij ons kan VisionClinics op dit punt probleemloos aan die eisen tegemoetkomen.”

VisionClinics bestaat meer dan 10 jaar en heeft zich volledig gespecialiseerd op het gebied van ooglaseren en lens-implantaties. Met zes vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Delft, ‘s-Hertogenbosch, Velp en Zwolle is VisionClinics de grootste kliniek en marktleider in Nederland. Aan VisionClinics zijn negen gespecialiseerde oogartsen verbonden en 25 paramedici. Sinds medio 2008 vinden alle behandelingen gecentraliseerd plaats in de nieuwe kliniek in Utrecht. De voor- en na controles worden in alle vestigingen uitgevoerd.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact