Benchmark Revalidatie 2014

Eind 2014 heeft Cure4 een benchmark uitgevoerd onder revalidatiezorginstellingen die aangesloten zijn bij Revalidatie Nederland (RN). Aanleiding voor deze benchmark is ten eerste het convenant tussen RN en ZN (januari 2014) en ten tweede de overgang op volledige prestatiebekostiging per 01-01-2015.

Convenant ZN & RN
In dit convenant hebben partijen afgesproken te komen tot een andere manier van controle op gedeclareerde zorg: Per 1 januari 2015 moet het controlemoment op de juistheid van registratie i.p.v. na facturatie vóór facturatie aan de zorgverzekeraar komen te liggen. De planning voor het behalen van een certificaat bestaat volgens RN en ZN uit 3 fases verdeeld over 2014: in het eerste trimester voeren bij RN aangesloten instellingen een 0-meting uit, in het tweede trimester het verbetertraject waarna tot slot in het laatste trimester van het jaar de certificering plaatsvindt. Uit onze benchmark is echter gebleken dat in december het merendeel van de benchmarkinstellingen is blijven steken in het verbetertraject, een fase die volgens de planning uiterlijk augustus 2014 afgerond had moeten worden. Daarmee wordt de landelijke planning niet gehaald en zal het langer duren voordat alle RN-instellingen de juistheid van hun declaraties hebben geborgd.

Volledige prestatiebekostiging
Per 1 januari 2015 is het compensatievangnet van 70% van de schaduwomzet komen te vervallen, waardoor het belang van een tijdige, juiste en volledige registratie aan de bron groter is dan ooit te voren. Immers, een juiste registratie van alle uitgevoerde zorg moet leiden tot de juiste DBC die minstens alle gemaakte kosten dekt. Uit onze benchmark is gebleken dat er op dit punt nog wat verbetering mogelijk is. Geleverde zorg wordt gemiddeld binnen een week geregistreerd. Slechts enkele instellingen registreren zorg tijdens of op dezelfde dag. Enkel in deze laatstgenoemde instellingen zal de foutmarge van registratie minimaal zijn. Daarnaast zorgt registratie aan de bron voor een lastenvermindering aan het eind van de keten.

Juiste stuurinformatie essentieel
Tot slot is het beschikken over juiste stuurinformatie essentieel voor een financieel gezonde organisatie. Uit de benchmark is gebleken dat enkele instellingen geen inzicht hebben in de marges per zorgproduct. Zonder deze informatie is het sturen op financieel resultaat haast onmogelijk. Cure4 heeft deze instellingen in hun persoonlijk analyserapport aangeraden inzicht te verkrijgen in de marges per zorgproduct, door het uitvoeren van een feeder-bleeder analyse. Om sterker te staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars is het daarnaast aan te raden inzicht te verkrijgen in de mix van zorgactiviteiten per zorgproduct en deze mix te vergelijken met andere (vergelijkbare) revalidatiezorginstellingen. Vaak kennen instellingen hun eigen inrichting van zorgproducten wel, maar de vergelijking met andere instellingen blijft achter.

Geconcludeerd kan worden dat wat betreft correcte registratie en declaratie van geleverde zorg, maar ook wat betreft het sturen op financiën nog verbeteringen mogelijk zijn. Een optimaal ingerichte AO/IC en juiste stuurinformatie resulteert in een financieel stabiele instelling, klaar voor volledige prestatiebekostiging.


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact