Bezwaar tegen 16% crisisheffing hoge lonen

Als onderdeel van het zogenoemde Lenteakkoord heeft het kabinet op 25 mei 2012 een tijdelijke “crisisheffing hoge lonen” in de loonbelasting aangekondigd. Het gaat om een heffing van 16% naast de reguliere loonbelasting. 

De heffing moet in de loonaangifte over maart 2013 worden verwerkt en is verschuldigd voor zover het loon (inclusief bonussen en auto van de zaak) van een werknemer in 2012 meer dan € 150.000 bedroeg.

Doordat het een eindheffing betreft, is de werkgever de heffing verschuldigd. Ondanks dat bij de invoering van deze crisisheffing uitdrukkelijk is gesteld dat het om een éénmalige maatregel ging, is inmiddels duidelijk geworden dat de regering de crisisheffing in 2014 eenmalig wil continueren. De basis voor de heffing zal dan het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over 2013 zijn.

Op 19 februari 2013 is een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over de 30% eindheffing die verschuldigd is over excessieve vertrekvergoedingen. Het hof komt in deze uitspraak tot de conclusie dat deze heffing in strijd is met het artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omdat er (materieel) een terugwerkende kracht uitgaat van deze wetgeving waar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. Mogelijk geldt hetzelfde voor de “crisisheffing hoge lonen”. Immers, deze wetgeving is in op 25 mei 2012 aangekondigd en werkt terug tot 1 januari 2012. De jurisprudentie op dit punt is nog niet uitgekristalliseerd.

Wij adviseren iedere werkgever die in maart 2013 de crisisheffing heeft afgedragen, bezwaar aan te tekenen tegen deze heffing. In het bezwaarschrift kan ter behoud van rechten worden verzocht het bezwaar aan te houden tot het moment waarop duidelijk is of de crisisheffing in strijd is met Europese regelgeving.

Het bezwaar moet worden gemaakt binnen zes weken na betaling van de afdracht van de belasting. Betaling van de maandaangifte maart 2013 moet in de regel plaatsvinden binnen een maand na afloop van de periode, dus voor 30 april 2013. Betaalt u de aangifte maart bijvoorbeeld op 26 april 2013, dan heeft u dus nog zes weken om bezwaar te maken: tot 7 juni 2013. Verder Fiscaal Specialisten assisteert u graag bij het opstellen en indienen van dit bezwaarschrift.

Meer informatie vindt u hier op de website van onze partner Verder Fiscaal


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact