Congres De Ideale Zorgadministratie

Hoe dient de ideale zorgadministratie er uit te zien? Voor iedere zorgorganisatie is dat anders. Maar wat wel voor de meeste zorgadministraties geldt is dat het mee moet groeien met de ontwikkelingen in de zorgsector. Het congres biedt naast een inspirerende plenaire sessie interessante programmaonderdelen die dieper ingaan op het inrichten en realiseren van de ideale zorgadministratie.

Waarom het congres De Ideale Zorgadministratie?

Om tot de ideale zorgadministratie te komen is het afwerken van controlelijsten uiteraard niet voldoende.

Het creëren van visie, pragmatisch beleid en awareness binnen de organisatie zijn belangrijke factoren die het succes van de zorgadministratie mede bepaalt. Tijdens het congres proberen we het thema vorm te geven aan de hand motiverende sprekers, mooie best-practices en pragmatische workshops. Zodat u zelf aan de slag kunt om de ideale zorgadministratie te realiseren.

Ideaal voor leidinggevenden, managers, adviseurs en uitvoerders van de zorgadministratie en/of zorgcontrol uit de cure- en de caresector die zowel strategisch en tactisch als operationeel aan de slag willen met het realiseren van de ideale zorgadministratie.

Cure4 is heeft meer dan 11 jaar ervaring met het optimaliseren van zorgadministraties.

Deze ervaring en expertise heeft geleid tot de formulering van een duidelijke visie en pragmatische aanpak over hoe de ideale zorgadministratie gerealiseerd kan worden. De ideale zorgadministraties scoren volgens onze visie goed op vijf thema’s die wij als belangrijke succesfactoren zien:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Transparantie, (her)kennen van risico’s en verantwoording
 • Innovatie, samenwerking en kennisdeling
 • Kwaliteit en borging van kennis en kunde
 • Communicatie, zowel binnen team(s) als binnen organisatie(s)

Workshops

Workshop 1 |

Zorgadministratie over 10 jaar – Struisvogelpolitiek of Risicovreugde?

Het is niet verrassend als we constateren dat veel manco’s op de zorgadministratie een mix van oorzaken heeft. Naast de praktische uitdagingen zoals processen goed in kaart brengen en het kennisniveau/vaardigheden van medewerkers vergroten, liggen er nog genoegen uitdagingen te wachten op een ander niveau. Bijvoorbeeld hoe de afdeling zich (nog) meer kan positioneren als een strategische partner voor de gehele organisatie? Dit vereist een heldere visie en strategie dat genoeg draagvlak moet krijgen in de hele organisatie. Deze workshop is een een gezamenlijke zoektocht naar de verbeteringen die op strategisch niveau wenselijk zijn.

 • Hoe verandert de omgeving naar verwachting de komende jaren?
 • Welke invloed heeft dit op de ZA en wat moeten we daarvoor wanneer in gang zetten?
 • Tegen welke uitdagingen zullen we aanlopen en hoe lossen we dit op?
 • Wat vinden managers in de zorg zelf de grootste uitdagingen en struikelblokken?

Kortom, hoe komen we tot een toekomstbestendige zorgadministratie?

Voor wie?

Managers en leidinggevenden die zich bezig houden met de zorgadministratie, finance, planning & control, beleid, strategie en visie.

Workshop 2 |

Op weg naar het ‘ideale zorgadministratieve proces’

De zorgadministratie kent vele complexe processen. Naast de interne administratieve processen moet er ook rekening gehouden met de invloed op de cliënt. Deze processen bestaan uit meerdere lagen, waardoor niet direct zichtbaar wordt met welke betrokkenen de zorgadministratie te maken heeft. De uitwerking van de Ideale Zorgadministratie die in deze workshop wordt behandeld, zorgt voor meer verbinding tussen de zorgadministratie en de betrokkenen. Hierbij is het uitgangspunt dat hiermee het beste voor de cliënt wordt bereikt.

In de workshop zullen we de meerlaagse processen doorlopen waarmee een doorsnee zorgorganisatie in de care te maken heeft. U krijgt hierdoor inzicht in de belangrijkste knelpunten in het proces. Aan de hand van onze checklist Proces in Control zal er ook worden stilgestaan bij de risico’s op het zorgadministratieve domein. De resultaten van de kans-impactanalyse kan voor waardevolle input zorgen om tot een concreet verbeterplan te komen.

Voor wie?

Medewerkers en teamleiders die zich bezig houden met de zorgadministratie / cliëntadministratie in de care sector.

Details

   • Datum    :  Donderdag 28 juni

   • Locatie   :  Campus Werkspoor, Nijverheidsweg 16a, Utrecht

   • Tijden     :  13.00 uur – 17:30 uur

Inschrijving gesloten


Terugblik | Congres De Ideale Zorgadministratie

Terugblik | Congres De Ideale Zorgadministratie

04 July 2018

Op 28 juni jl. organiseerde Cure4 het Congres De Ideale Zorgadministratie. In deze terugblik geven w…

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact