Blijf in control

Door de continu veranderende wet- en regelgeving en marktwerking in de zorg zijn de taken van de controller sterk aan het veranderen. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van registratie, controle en rapportage naar het ondersteunen van het management om ‘in control’ te zijn en te blijven. Het is van belang dat de moderne controller in de zorg naar de toekomst is gericht.

Wij denken graag actief mee over de complexe verhoudingen tussen zorgverlening en een optimale financiële bedrijfsvoering. Met onze controllers aan uw zijde is uw organisatie verzekerd van betrouwbare ondersteuning en deskundige begeleiding.

Wij helpen onze opdrachtgever écht verder

Jaarverantwoording

De jaarverantwoording in de zorg bestaat in veel gevallen uit drie delen; de verantwoordingsgegevens in DigiMV, het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en gegevens aanleveren omtrent de WNT. Onze professionals begeleiden zorgorganisaties bij het hele jaarverantwoordingstraject op deskundige wijze en aan de hand van het modeljaarrekening van het CIBG. Naast het verzorgen van de jaarrekening inclusief accountantsverklaring kunnen we tevens op verzoek specifieke analyses uitvoeren. Denk aan verdiepende analyses waarin diverse administraties en financiële overzichten aan elkaar worden gekoppeld om tot betrouwbare stuurinformatie te komen.


Inrichten en bewaken van AO/IC 

Een goede administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen is essentieel voor de borging van de kwaliteit. Een goed ingerichte AO/IC zorgt ervoor dat uw organisatie in-control is én blijft. Cure4 kan uw organisatie op zowel uitvoerend als op tactisch en strategisch niveau ondersteunen. Wij brengen de risico’s, kritische processen en beheersmaatregelen in kaart en gaan aan de slag met de analyse en optimalisatie van cost control en control frameworks.

Rechtmatigheids- en doelmatigheidsanalyses

Een goed AO/IC zorgt ervoor dat zorg altijd juist, tijdig en volledig wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar. Onze controllers werken consequent en maken uw organisatie beter beheersbaar en wordt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening geborgd. Hierbij ligt de nadruk op belangrijke controle op doelmatigheid en rechtmatigheid. Cure4 denkt graag met uw organisatie mee over de inrichting en de borging van uw administratieve organisatie.

Managementrapportages en rendementsanalyses

Aan de hand van een kostprijsmodel worden de kosten en opbrengsten per zorgproduct/behandeling inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt uiteindelijk het rendement bepaald. Een laag rendement betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren. Het is dan ook noodzakelijk om negatieve ontwikkelingen tijdig te signaleren en het management deskundig te adviseren over vervolgstappen.

Om verspilling op te sporen en tegen te gaan, is het uitvoeren van een nacalculatie noodzakelijk. Hierdoor wordt de kostprijs van een zorgproduct of dienst wordt getoetst en zo ook de opgestelde budgetten. Onze controllers zorgen ervoor dat uw organisatie meer inzicht krijgt in de doelmatigheid van de eigen processen.

Ondersteuning bij investeringsbesluiten en budgettering

Het besluit om te investeren wordt nog vaak genomen op basis van de huidige financiële status van een zorgorganisatie. Wij helpen de organisatie ook te laten kijken naar de risico’s en de impact van het besluit op komende en bestaande projecten. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van extra zorgbedden. Wat is er nog meer nodig om die extra patiënten te kunnen verplegen? Wij zorgen ervoor dat er niet alleen beslissingen op basis van een momentopname worden genomen, maar ook op basis van toekomstverwachtingen.

Meer weten over onze financiële diensten?

Bekijk onze diensten

Onze opdrachtgevers

Meer expertises

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact