Cure4 Insights | maart

Cure4 Insights is de maandelijkse nieuwsbrief van Cure4. In de editie van maart o.a. de concept regelgeving van ziekenhuiszorg 2017, evaluatie Jeugdwet en het Erasmus onderzoek over rechtmatigheidsrisico’s in de Wmo en Jeugdhulp.

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement | Website | Cure4 Legal | Website | Cure4 AFAS | Website | Cure4 Zorgadministratie | Website | Cure4 Finance & Control
Contact