Eerstelijns zorg als het kan.Tweedelijns als het moet

Zowel vanuit een zorginhoudelijk als financieel oogpunt is het de komende jaren wenselijk dat er meer substitutie van zorg gaat plaatsvinden. Dit bevordert de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De vraag is wat dit voor u als zorgondernemer betekent.

Diagnostische verrichtingen en kleine chirurgische ingrepen verplaatsen zich al steeds meer naar de eerste lijn. Voor medisch specialistische zorg geldt dat er een herordening van het zorglandschap plaats zal gaan vinden; deconcentratie van relatief eenvoudige, veelvoorkomende medisch-specialistische zorg en juist een concentratie van de complexere en acute zorg.

De noodzaak tot verandering komt voort uit het gegeven dat de zorgvraag de komende jaren fors gaat toenemen, terwijl de beschikbare financiële ruimte om die zorgvraag op te vangen beperkt is en blijft. Daar komt bij dat de zorgvraag verandert; door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer chronische zieken, die bovendien vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, zogenaamde “comorbiditeit”.

De Raad voor de Volksgezondheid adviseert daarom om de eerstelijnsgezondheidscentra om te vormen tot 24×7-centra en het aantal volwaardige basisziekenhuizen met een SEH [Spoedeisende Eerste Hulp] te halveren. Voor toekomstbestendige zorg is een organisatie van samenhangende netwerken aan te bevelen.

Aan de basis staan uitgebreide anderhalvelijnscentra die 24 uur per dag reguliere zorg en spoedzorg leveren. De organisatie van de zorg zal dus moeten veranderen. Concreet betekent dit dat er altijd een 24 x7 gezondheidscentrum dichtbij de burger is, waarin de coördinatie van de gehele keten van verpleging en verzorging en chronische ziekenzorg plaatsvindt.

In deze centra zijn poliklinische voorzieningen geïntegreerd. Hieraan gekoppeld zijn reguliere medische vervolgvoorzieningen met specifieke indicatiegebieden. Dit zijn soms mono-, soms multidisciplinaire groepspraktijken van zorgprofessionals, soms ZBC’s of themaklinieken. In ieder netwerk participeren één of meer topklinische ziekenhuizen.

De “bijzondere medische” hoogcomplexe, zeer kapitaalintensieve functies en de opleidingstaken zijn tussen deze ziekenhuizen verdeeld. Grote belemmering daarbij is de wijze van financiering.


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact