Factsheet berichtenverkeer iJw en iWmo

Vanaf 1 augustus is het voor sommige gemeenten technisch mogelijk om de berichten 305, 306, 307 en 308 te versturen via VECOZO en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) voor zowel de Jeugd als de Wmo.

Om te kunnen werken met de berichten is in de factsheet “Werken met het berichtenverkeer WMO en jeugd.” uiteengezet welke berichten er zijn, wie deze moeten versturen en welke rol Inkoop en monitoring hierin heeft. Verder wordt beschreven dat een tijdelijke Ministeriële regeling het mogelijk maakt dat de zorgaanbieders kunnen factureren met persoonsgegevens.

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement
Contact