Gevangen in de wereld van nieuwe regels

Dit jaar zijn een aantal belangrijke wijzigingen ingegaan omtrent salarisadministratie. Als het goed is bent u hiervan op de hoogte en voldoet u aan de nieuwe spelregels. Zo niet dan is het zaak om dit zo snel mogelijk te organiseren. Zorg dat u niet voor verassingen komt te staan, of erger, dat er boetes worden opgelegd omdat uw salarisadministratie niet klopt. Wij geven u een aantal belangrijke tips om uw salarisadministratie volgens de nieuwe wetswijzigingen, zo optimaal mogelijk te organiseren.

Per 1 januari 2018 vakantietoeslag over meeruren/ overuren verplicht

Per 1 januari valt ‘overwerk’ onder het wettelijk minimumloon, hierdoor ontstaat de verplichting voor u als werkgever om over deze overuren ook vakantietoeslag te betalen. Voorheen was dit deel van het salaris nog vrijgesteld van deze toeslag, maar per 1 januari heeft de overheid dit aan banden gelegd.

Stagevergoeding of wettelijk minimumloon?

De SZW (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat strenger controleren in het kader van ‘misbruik van stagiairs’. Er hangt namelijk een dun lijntje tussen de interpretatie van een stagiair met als doel ervaring op doen of een stagiair die wordt ingezet met als doel productie draaien en omzet maken. Aan de omschrijving stage wordt voldaan als in de praktijk de leerdoelen centraal staan. Indien dit niet het geval is, kunt u als werkgever een boete riskeren in verband met onderbetaling en kan er een nabetaling worden afgedwongen, maar kunnen ook vergaande gevolgen geven.

Besparen op personeelskosten? U heeft mogelijk recht op subsidie

Uit onderzoek is gebleken dat de zorgsector de meeste subsidies laat liggen, maar wat weet u ervan? Welke subsidies zijn er? Wat laat u precies liggen en hoe kunt u deze subsidies aanvragen?

Subsidies worden aangevraagd om de personeelskosten te verlagen. Wij kunnen deze subsidies voor u aanvragen en hierdoor hebben ze vaak een mooie uitkomst op de loonbelasting.

Subsidies voor personeelskosten stagiaires

  • Subsidieregeling Praktijkleren: deze subsidie kan mogelijk worden toegekend wanneer u een leerling heeft, die volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL weg) een opleiding volgt en bij u in dienst is. Let wel op dat hier een aantal voorwaarden aan verbonden zijn, waaraan de leerling moet voldoen.
  • Subsidie Stagefonds: deze subsidie kan mogelijk worden toegekend als u stageplaatsen aanbiedt voor studenten van zorgopleidingen. Hierbij is de subsidie bedoeld als bijdrage in de kosten van hun begeleiding.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons salarisadministratieteam op.

Chantal Wouters

Junior Salarisadministrateur

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact