GGZ | Registreer de kwaliteit van zorg!

Zorgverzekeraars moeten vanaf 2017 de ggz in de Zorgverzekeringswet risicodragend uitvoeren. Als zorgverzekeraars vanaf volgend jaar alle risico’s dragen, is het van cruciaal belang dat zij inzicht hebben in de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Beperk daarom de impact op contractafspraken 2017 en registreer de kwaliteit van zorg! Het wordt zaak voor de ggz om de kwaliteit van zorg goed te registreren.

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement
Contact