Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

EPD & ECD projecten

Als zorgorganisatie kies je altijd voor het best passende EPD of ECD-systeem dat aansluit op de visie en strategie van de organisatie. Tegelijkertijd moet de inrichting van dit systeem niet alleen voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, maar ook voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen rond wet- en regelgeving, technologische mogelijkheden en patiëntbetrokkenheid.

Het is duidelijk dat de implementatie van een EPD of ECD-systeem grote impact heeft op medewerkers, bedrijfsprocessen en het ICT-landschap in de organisatie. Om dit in goede banen te leiden is een effectieve projectorganisatie nodig die de verantwoordelijkheid neemt voor een goede projectleiding en zich inzet voor het vergroten van het draagvlak binnen de organisatie. Cure4 heeft ruime ervaring met implementatie, optimalisatie en beheer van EPD en ECD-systemen.

Wij vinden dat een succesvolle implementatie alleen slaagt met een concreet implementatieplan. Een realistisch plan van aanpak voor noodzakelijke en gewenste procesoptimalisaties zal eerder leiden tot een succesvolle implementatie. Een essentieel aandachtspunt is de betrokkenheid, acceptatie en draagvlak bij medewerkers en gebruikers. Onze consultants starten altijd vanuit een analyse van de gewenste procesondersteuning en werkwijze. Hierin focussen we op drie belangrijke uitgangspunten:

 • De patiënt centraal
 • De gebruiker in the lead
 • De processen in control

Cure4 is de juiste partner als het gaat om de implementatie, optimalisatie en het beheer van EPD en ECD- systemen. We hebben kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement, zorgadministratieve processen, patiëntlogistiek, functioneel beheer en procesoptimalisatie.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Projectmanagement bij implementatie en optimalisatie van EPD en ECD;
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen rond zorglogistiek, zorgadministratie en ICT;
 • Verandermanagement om het draagvlak voor visie, strategie en systemen binnen de organisatie te vergroten;
 • Juridisch advies en ondersteuning bij vraagstukken rond privacy, gegevensdeling, ICT-contracten en licenties;
 • Functioneel applicatiebeheer op afstand van diverse EPD en ECD-systemen door ervaren specialisten.
Contact opnemen

Goede project- en verandermanagement speelt een belangrijke rol bij een succesvolle implementatie van EPD en ECD-systemen. Het begint bij het samenstellen van een effectieve projectorganisatie die complexe implementaties in goede banen kunnen leiden. Deze trajecten hebben een grote omvang, zorgen voor een groot impact op de organisatie en moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn.

Wij bieden optimale ondersteuning bij zowel grote complexe projecten als bij deelprojecten. De projectmanagers van Cure4 hebben veel ervaring als het gaat om EPD en ECD-implementaties, optimalisaties van bedrijfsprocessen en draagvlak creëren in de organisatie.  Zij kunnen voor jouw organisatie aan de slag als programmamanager, projectmanager, projectleider of verandermanager.

Lees meer

Onze dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

Lees meer

Shared Services ZA

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorgprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Lees meer

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

Zorgspecial Functioneel Applicatiebeheer

Elke zorgorganisatie streeft naar een gestroomlijnd en geoptimaliseerd applicatielandschap. Applicatiebeheer heeft hierin een cruciale rol en de uitdaging om een succesvol applicatielandschap in de organisatie te realiseren.

De zorgspecial bevat onder meer de volgende onderwerpen:

 • Onboarding functioneel applicatiebeheer
 • beheerpakketten
 • Werkzaamheden applicatiebeheerders
Downloaden

Relevante publicaties

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

1030

06 July 2020

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg bespro…

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

1010

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Update | Het weerbarstige woonplaatsbeginsel: op weg naar verbetering

1046

15 June 2020

Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet heeft veel problemen veroorzaakt. Wat zijn de huidige ontwikke…

Opdrachtgevers

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact