Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

EPD & ECD Projectmanagement

De implementatie van een nieuw EPD/ECD of een grote release heeft veel impact op de organisatie.

De implementatie van een nieuw EPD/ECD of een grote release heeft impact op de zorgorganisatie. Werkprocessen worden geraakt en moeten mogelijk wijzigen. De facturatie en overige financiële processen moeten ongehinderd door kunnen lopen en data mag onder geen beding kwijtraken of lijden onder een EPD-verandering. Medewerkers trainen in het gebruik van het EPD is van belang, medewerkers goed informeren en meenemen in de veranderingen een absolute ‘must’.

Onze projectleiders zorgen voor een zorgvuldige implementatie die passend is bij jouw organisatie. Hierin stellen onze projectleiders zich op als samenwerkingspartner én adviseur. Als het optimaler kan binnen de organisatie dan zullen zij dat adviseren. Nog belangrijker dan implementeren is immers het duurzaam borgen van de verandering bij de medewerkers in de organisatie.

EPD/ ECD-projectleiders van Cure4 hebben ervaring met:

 • Vrijwel alle EPD’s
 • Kennis van financiële, patiëntlogistieke-, ICT-, juridische- en zorgadministratieve processen,
 • Oog voor de veranderkundige uitdagingen

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Projectmanagement bij optimalisatie van EPD en ECD;
 • Kleinschalige tot grote implementaties en fusies van EPD en ECD;
 • Conversies, testen en functioneel ontwerp van EPD en ECD;
 • Verandermanagement om het draagvlak voor visie, strategie en systemen binnen de organisatie te vergroten;
 • Juridisch advies en ondersteuning bij vraagstukken rond privacy, gegevensdeling, ICT-contracten en licenties;
 • Functioneel applicatiebeheer op afstand van diverse EPD en ECD-systemen door ervaren specialisten.
Contact opnemen

Implementatie & Optimalisatie EPD/ECD

De best gekozen inrichting van de EPD of ECD applicatie effectief in gebruik

Het effectief en succesvol implementeren en optimaliseren van procesverbeteringen bij zorgaanbieders is een complexe aangelegenheid. Hiervoor zijn naast skills op het gebied van projectmanagement en implementaties ook inhoudelijke kennis en expertise nodig om applicaties optimaal in te zetten in de organisatie. Dankzij onze combinatie van kennis en expertise vormen we een onmisbare schakel tussen tijd, geld, kwaliteit en functionaliteit binnen een project. Cure4 legt de verbinding tussen technisch experts en de eindgebruikers, wij spreken zowel de taal van de ICT’ers als van de gebruikers.

Functioneel beheer EPD/ECD

Wij zorgen ervoor dat jouw zorgsystemen altijd optimaal aansluiten bij jouw gebruikerswensen en processen

Onze visie is dat het primair proces – het verlenen van zorg door behandelaren – leidend is en dat de ICT-, ERP- en EPD-systemen hieraan ondersteunend zijn. Eénmalige, juiste, tijdige, volledige registratie aan de bron is de uitdaging.

Het beheren van het EPD of ECD is net zo relevant als de implementatie of optimalisatie hiervan. Om de inrichting, de prestaties en beschikbaarheid van systemen te waarborgen is functioneel beheer noodzakelijk. Uiteraard is het mogelijk dit zelf te organiseren en te faciliteren. Maar je kunt dit ook overlaten aan gespecialiseerde applicatiebeheerders. Onze specialisten nemen alle facetten van beheer uit handen zodat duurzaam aan de gebruikerswensen tegemoet wordt gekomen.

Meer lezen

Zorgspecial Functioneel Applicatiebeheer

Elke zorgorganisatie streeft naar een gestroomlijnd en geoptimaliseerd applicatielandschap. Applicatiebeheer heeft hierin een cruciale rol en de uitdaging om een succesvol applicatielandschap in de organisatie te realiseren.

De zorgspecial bevat onder meer de volgende onderwerpen:

 • Onboarding functioneel applicatiebeheer
 • beheerpakketten
 • Werkzaamheden applicatiebeheerders
Downloaden

Onze EPD & ECD experts

Djuni Hinkert

Business Line Manager Care

Marcel Vink

Senior Consultant Care

Judith Hegger

Consultant Care

Lars de Rijk

Consultant Care

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Wij ondersteunen je graag met ECD en EPD projectmanagement

Contact opnemen

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact