Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

De Zorgadministratie

Het zorgadministratief proces verandert in een snel tempo door toedoen van ingrijpende veranderingen rondom wet- en regelgeving, invoering van nieuwe bekostigingssystematiek en de ontwikkeling van digitale systemen. Van de zorgadministratie wordt steeds meer een proactieve benadering verwacht. We zien dat de afdeling meer en beter samenwerkt met het primaire proces en fungeert als spil in de organisatie door directe zorg te kunnen vertalen in financiële informatie. Een toekomstbestendige zorgadministratie vraagt om een intensieve samenwerking met behandelaars, Planning & Control en ICT.

Cure4 heeft jarenlange ervaring met het optimaliseren van de zorgadministratie. Zowel bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen, jeugdzorginstellingen en de langdurige zorg (VG en VVT). Op basis van al deze ervaringen hebben wij het model voor de Ideale Zorgadministratie ontwikkeld. Met dit model neemt Cure4 zorginstellingen mee in wat er nodig is om een moderne zorgadministratie te voeren die goed geborgd is in de organisatie.

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Optimalisatie van zorgadministratieve processen en de AO/IC bij zorgorganisaties in de cure en care;
 • Ondersteuning bij Implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
 • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie;
 • Advies en interim-ondersteuning van experts bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
 • Juridisch advies bij vraagstukken rond gezondheidsrecht, gegevensuitwisseling en privacy;
 • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
 • Tijdelijke inzet van experts bij verwerking van achterstanden in declaraties en berichtenverkeer;
 • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.

Contact opnemen

Hoe komt je tot de ideale zorgadministratie? In een ideale zorgadministratie is een gezonde balans en wisselwerking aanwezig tussen korte en lange termijn doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij vinden dat vijf hoofdthema’s en bijbehorende succesfactoren bepalend zijn.

We hanteren diverse tools om te meten hoe ideaal de zorgadministratie is georganiseerd. Aan de hand van onze scans, masterclasses en adviezen kunnen we de ideale zorgadministratie voor jouw organisatie realiseren.

Lees meer

Onze dienstverlening

ZA Advies & Interim

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek qua werkzaamheden op de zorgadministratie of capaciteitsproblemen door uitval van personeel? Wij bieden tijdelijke inzet van DBC-adviseurs en ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij uitdagingen rond bronregistratie, declaratie en facturatie, materiële controles en zelfonderzoek, en EPD en ECD-projecten.

Lees meer

ZA Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Contact opnemen

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

e-Guide ‘Het ideale zorgadministratieve proces’

Onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie zorgt voor meer verbinding tussen de zorgadministratie en de betrokkenen om tot efficiënte processen binnen de organisatie te komen. Hoe zorg je er als zorginstelling voor dat je alle benodigde informatie verzamelt, vastlegt én voldoet aan de huidige wet- en regelgeving?

In deze e-Guide zoomen we in op onderdelen van een aantal belangrijke stappen in de dit proces; van Aanmelding & Screening, naar Zorglevering & Mutaties tot aan de Afsluiting.

Downloaden

Recente publicaties

Update | 5 belangrijke zaken die de NZa tijdelijk aanpast voor jouw zorgorganisatie!

0

02 April 2020

Net als Cure4 wil de NZa de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Zo …

Update | Hoe ga je om met de privacyregels in tijden van het coronavirus?

0

18 March 2020

Datalekken liggen daarmee op de loer en ook kwaadwillende mensen staken hun praktijken niet vanwege …

Update | Zorgt het corona-effect voor langere wachttijden in mijn zorginstelling?

0

18 March 2020

Het coronavirus heeft een bijna niet te voorspellen impact op de gehele samenleving maar zorgt nu al…

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer