Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Zorgcontrol

Het beheersen van geldstromen in een zorgorganisatie zorgt voor stabiliteit en de mogelijkheid om keuzes te maken voor de toekomst. Volledige en juiste informatie vanuit de zorgregistratie en facturatie is van essentieel belang bij zorgcontrol. Goede rapportage en BI-tools helpen bij het overzichtelijk maken van die informatie. Naast informatieverwerking is het belangrijk om af te stemmen met de verkoopafdeling van de organisatie. Afspraken met financiers hebben grote invloed hebben op de toekomstige financiële situatie. Op tijd bijsturen in de lopende processen is cruciaal.

Als verantwoordelijke voor zorgcontrol wordt een breed palet aan kennis en vaardigheden aangesproken. Dit gaat van het beheersen van geldstromen en deze vertalen in mogelijkheden tot sturing tot aan kennis van de effecten van processen in de zorgadministratie en facturatie. Cure4 biedt de juiste ondersteuning en begeleiding bij het optimaliseren van de zorgcontrol in jouw organisatie.

We hebben jarenlange ervaring met het optimaliseren van processen; van zorgregistratie tot aan financieel beleid op bestuurlijk niveau. In combinatie met onze ervaring en de actuele kennis van wet- en regelgeving in de zorg, zijn wij de ideale partner voor het toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering in jouw organisatie.

Waarom Cure4 als partner?

  • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
  • Specialist in outsourcing en shared services
  • Deskundige AFAS-specialisten
  • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
  • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

  • Optimalisatie van zorgadministratieve processen en de AO/IC bij zorgorganisaties in de cure en care;
  • Ondersteuning bij Implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
  • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie;
  • Advies en interim-ondersteuning van experts bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
Contact opnemen

Een toekomstbestendige zorgadministratie vraagt om een intensieve samenwerking met behandelaars, afdeling financiën en ICT. De afdeling zorgadministratie moet dus steeds meer als spil in de organisatie gaan fungeren. Op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving in de zorg is hierin essentieel. Hoe zorg je ervoor dat de afdeling Zorgadministratie klaar is voor de toekomst?

Lees meer

Onze dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

Lees meer

ZA Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Contact opnemen

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

Zorgspecial Functioneel Applicatiebeheer

Elke zorgorganisatie streeft naar een gestroomlijnd en geoptimaliseerd applicatielandschap. Applicatiebeheer heeft hierin een cruciale rol en de uitdaging om een succesvol applicatielandschap in de organisatie te realiseren. Het beheren van zorgapplicaties is net zo belangrijk als de implementatie of optimalisatie hiervan.

Downloaden

Relevante publicaties

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

566

06 July 2020

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg bespro…

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

655

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Update | Het weerbarstige woonplaatsbeginsel: op weg naar verbetering

637

15 June 2020

Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet heeft veel problemen veroorzaakt. Wat zijn de huidige ontwikke…

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact