Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Horizontaal Toezicht

Achterafcontroles zijn verleden tijd

Jarenlang hebben zorgverzekeraars de rechtmatigheid van declaraties gecontroleerd middels formele en materiële controles. Het aantal formele en materiële controles nam af met de komst van het zelfonderzoek. Declaraties vanaf het jaar 2012 werden gecontroleerd met de handreiking rechtmatigheidscontroles, waardoor niet de zorgverzekeraar controle-eigenaar was, maar de instelling zelf.

De gemene deler van deze twee vormen van controle is het moment van controle: deze achterafcontroles vereisen veel tijd en inzet van medewerkers van de zorgadministratie. Tijd die zij hard nodig hebben voor de uitvoer van hun reguliere werkzaamheden.

Waarom Cure4 als partner?

  • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
  • Specialist in outsourcing en shared services
  • Deskundige AFAS-specialisten
  • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
  • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

  • Ondersteuning in de instap naar Horizontaal Toezicht;
  • Ondersteuning bij implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
  • Correcte registratie en declaratie door borging vanuit primaire proces
  • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
  • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.
Contact opnemen

Vertrouwen als basis voor juiste zorgregistratie

Horizontaal Toezicht maakt een eind aan deze tijdrovende achterafcontroles om de rechtmatigheid te controleren. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder is nodig om van Horizontaal Toezicht een succes te maken. Voor zorgaanbieders is het daarom zaak zorgadministratief in control te zijn. Vanuit efficiency oogpunt zou een éénmalige, juiste, volledige registratie aan de bron met maximale ondersteuning van automatisering daarbij het uitgangspunt moeten zijn.

Cure4 biedt ondersteuning in de instap naar Horizontaal Toezicht

De landelijke projectgroep heeft een aantal producten opgeleverd waarmee ziekenhuizen en GGZ-instellingen direct aan de slag kunnen gaan. Ben je aan de hand van de businesscase van Horizontaal Toezicht overtuigd dat je klaar bent voor Horizontaal Toezicht? Onze ervaren consultants bieden je ondersteuning in de uitvoer van het instapmodel en de verbeterslag die hier (mogelijk) uit volgt.

Onze Horizontaal Toezicht experts

Frouke Snoep

Business Line Manager

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

Emy Zeeman

Consultant Cure

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Wij ondersteunen je graag met advies op het gebied van Horizontaal Toezicht

Contact opnemen

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact