Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek biedt inzicht en aanknopingspunten voor verbetering

Het zelfonderzoek geeft op basis van controles inzicht in de risico’s op het gebied van zorgregistratie voor de organisatie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen financiële gevolgen hebben voor een organisatie, maar bieden ook de mogelijkheid tot het verbeteren van de huidige zorgadministratie.

De consultants van Cure4 hebben ruime ervaring met het zelfonderzoek. Zij kunnen bijdragen aan de uitvoering van het zelfonderzoek. Daarnaast signaleren ze knelpunten in het registratieproces en kunnen ze ondersteunen bij het verbeteren van de processen.

Het zelfonderzoek is niet verplicht. Wanneer een organisatie de keuze maakt om niet deel te nemen aan het zelfonderzoek kan Cure4 een quickscan uitvoeren. Hierbij wordt er binnen enkele dagen op basis van de zorgadministratie een inschatting gegeven van de risico’s die jouw organisatie loopt.

Waarom Cure4 als partner?

  • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
  • Specialist in outsourcing en shared services
  • Deskundige AFAS-specialisten
  • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
  • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

  • De uitvoering van het zelfonderzoek en bij het oplossen van knelpunten;
  • Ondersteuning bij implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
  • Correcte registratie en declaratie door borging vanuit primaire proces;
  • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek;
  • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.
Contact opnemen

Onze Zelfonderzoek experts

Frouke Snoep

Business Line Manager

Eva van Leeuwen

Consultant Cure

Wil je hulp bij Zelfonderzoek in jouw organisatie?

Wij ondersteunen je graag met advies op het gebied van Zelfonderzoek!

Contact opnemen

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact