Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Zorglogistiek

Al voor langere tijd zijn zorginstellingen op zoek naar oplossingen voor de lange wachtlijsten. Eerlijke en juiste informatie over de wachttijd is een voorwaarde voor verbetering. Met verbeterde processen en meetinstrumenten is het mogelijk om organisaties hiermee vooruit te helpen. Door oplossingen te bieden die gelijk toepasbaar zijn op de huidige digitale systemen is het mogelijk om meer transparantie te creëren over de wachttijden. Door eerlijke informatie kunnen organisaties en patiënten de juiste keuzes maken en de wachttijd verkorten. Cure4 heeft de juiste expertise in huis om het zorglogistiek en de zorgcapaciteit zo optimaal mogelijk in te richten.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Optimalisatie van processen en beleid met betrekking tot zorglogistiek en zorgcapaciteit
 • Advies en begeleiding bij uitdagingen rond wachttijden en zorgvraag
 • Ondersteuning bij zorgcontractering en productiecapaciteit
 • Begeleiding bij de optimalisatie en implementatie van zorgpaden
 • Inzichtelijk maken van de patiëntreis in de organisatie en optimalisatie van touchpoints
Contact opnemen

Kijk door de ogen van de zorgvrager en probeer op die manier je werkproces te benaderen. Dat is de filosofie van de Patient Journey. Breng in kaart op welke momenten de zorgvrager direct of indirect in aanraking komt met jouw organisatie. Cure4 kan jouw organisatie middels de Patient Journey ondersteunen bij:

 • Het creëren van een blauwdruk voor het inrichten van de werkprocessen.
 • Het visualiseren van al ingerichte processen.
 • Structuur optuigen voor het uitvragen van cliënt- of medewerkerstevredenheid.

Lees meer

Onze dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

Lees meer

Shared Services ZA

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorgprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Lees meer

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

Zorgspecial Functioneel Applicatiebeheer

Elke zorgorganisatie streeft naar een gestroomlijnd en geoptimaliseerd applicatielandschap. Applicatiebeheer heeft hierin een cruciale rol en de uitdaging om een succesvol applicatielandschap in de organisatie te realiseren. Het beheren van zorgapplicaties is net zo belangrijk als de implementatie of optimalisatie hiervan.

Downloaden

Relevante publicaties

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

1310

06 July 2020

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg bespro…

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

1216

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Update | Het weerbarstige woonplaatsbeginsel: op weg naar verbetering

1333

15 June 2020

Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet heeft veel problemen veroorzaakt. Wat zijn de huidige ontwikke…

Opdrachtgevers

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact