IT-consultancy

Cure4 is al sinds 2006 de business partner voor de zorg als het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Wij zijn gespecialiseerd in juridische, financiële en bedrijfskundige dienstverlening om zorgorganisaties te helpen met hun uitdagingen rond actuele zorgthema’s, strategische en juridische vraagstukken en bij de implementatie van ICT-oplossingen.

Wij bedienen zorgorganisaties met passend advies, helder strategisch beleid en essentiële optimalisaties in de bedrijfsvoering. Zodat onze opdrachtgevers op een juiste manier kunnen sturen op groei, ontwikkeling en compliance. Dit doen we door deskundige consultancy diensten te leveren aan organisaties en instellingen die actief zijn in de ziekenhuiszorg, jeugdzorg, langdurige zorg en de GGZ.


AFAS Consulting

Met onze consultancy dienstverlening hanteren we een deskundige en pragmatische aanpak om de bedrijfsprocessen in de organisatie niet alleen optimaal, maar ook toekomstbestendig in te richten. Onze consultants hebben kennis van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Ze weten deze kennis feilloos om te zetten naar praktische oplossingen en borgen dit op een duurzame wijze in de organisatie.

Onze consultants hebben veel ervaring met interim-management, projectmanagement, beleidsadvies en procesoptimalisatie. Ze zijn gespecialiseerd in verschillende zorgthema’s en kunnen ondersteuning bieden als :

  • Manager Bedrijfsvoering
  • Hoofd Zorgadministratie
  • Programmamanager
  • Strategisch adviseur
  • Verandermanager

Lees meer over AFAS Consulting

FAB

De implementatie van AFAS in een zorgorganisatie heeft een behoorlijke impact op de bedrijfsprocessen en de medewerkers. Van inkoop en relatiebeheer tot aan HRM en zelfs de zorgadministratie; het is onvermijdelijk dat jouw zorgorganisatie te maken krijgt met veranderende processen en procedures. Door wijzigingen in wet- en regelgeving, verhoogde administratieve lasten en krapte op de arbeidsmarkt in de zorg groeit in hoog tempo de behoefte naar nieuwe en slimme zorgspecifieke functionaliteiten in de software van AFAS.


Als volwaardig AFAS-partner zien wij een tal van optimalisatiekansen bij zorgorganisaties.Dat geldt ook voor bedrijfsprocessen die wellicht nog niet voldoende toekomstgericht zijn georganiseerd.

Wij maken het verwerken en zichtbaar maken van cruciale informatie een stuk efficiënter en transparanter. Van financiële rapportages en forecastoverzichten tot aan intelligente koppelingen met zorgapplicaties en workflow gestuurd werken; wij ontwikkelen een financieel-administratieve bedrijfsvoering dat klaar is voor de toekomst.

Lees meer over onze AFAS-expertise

Consultancy EPD/ECD

Goed project- en programmamanagement speelt een belangrijke rol bij een succesvolle implementatie van EPD en ECD-systemen. Wij adviseren en ondersteunen bij (deel)projecten als bij deelprojecten.

Cure4 heeft veel ervaring als het gaat om EPD en ECD-implementaties, optimalisaties van bedrijfsprocessen en draagvlak creëren in de organisatie.


Onze consultants starten altijd vanuit een analyse van de gewenste procesondersteuning en werkwijze. Hierin focussen we op drie belangrijke uitgangspunten; de patiënt centraal, de gebruiker in the lead en de processen in control.

Onze adviseurs kunnen aan de slag als programmamanager, projectmanager of projectleider. Daarnaast hebben we experts die de nodige ondersteuning bieden bij het optimaliseren van processen rond zorglogistiek, zorgadministratie, zorgcontrol, privacy en gegevensuitwisseling.

Lees meer over onze EPD/ECD-expertise

Benieuwd hoe wij je organisatie toekomstbestendig maken?

Maak kennis met onze experts.

Contact opnemen

Onze diensten

Outsourcing

Het uitbesteden van je financiële administratie, HR- en salarisadministratie en/of zorgadministratie zorgt voor continuïteit, schaalvoordelen en een kwalitatieve standaardisering van de werkzaamheden en processen binnen je organisatie.

Lees meer

Zorgconsultancy

Cure4 biedt juridische en bedrijfskundige begeleiding en ondersteuning bij vraagstukken rondom Zorgadministratie, Gezondheidsrecht, Patiëntenlogistiek, Zorgbekostiging, EPD/ECD implementatie, Horizontaal Toezicht en AVG. Wij zijn onder meer actief in de ziekenhuiszorg, jeugdzorg, langdurige zorg en GGZ.

Lees meer

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact