Eerste Hulp Bij AVG | Meldplicht Datalekken

Voorkom stap voor stap een datalek

Voorkom dat jouw organisatie wordt overvallen door een datalek en daarmee het risico loopt op een aanwijzing of een boete. Zorg voor een goede voorbereiding en voldoende bescherming van persoonsgegevens van patiënten en cliënten én die van de eigen organisatie. Mocht je toch te maken hebben met een datalek dan dien je met het volgende rekening te houden:

 • Bepaal welke acties je moet ondernemen om het lek te dichten;
 • Verzamel alle informatie rondom het datalek en stel het tijdstip vast waarop dit is geconstateerd;
 • Stel vast om wiens gegevens het gaat;
 • Bepaal wat de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen zijn van het datalek en beoordeel de risico’s voor de betrokken personen;
 • Beoordeel of het datalek moet worden gemeld bij de AP en doe dit binnen 72 uur nadat het je het datalek hebt geconstateerd;
 • Beoordeel of het datalek moet worden gemeld bij de betrokken personen in bepaalde gevallen kan melden aan de betrokkene zorgvuldig zijn ook als dit niet per se moet op grond van de wet;
 • Bepaal welke maatregelen je moet nemen om de negatieve gevolgen voor de betrokken personen en je organisatie zoveel mogelijk te beperken;

e-Guide Meldplicht Datalekken

In onze e-Guide vind je antwoorden, tips en aandachtspunten op onder andere de volgende dilemma’s:

 • Wanneer is er sprake van een datalek?
 • Wat zijn de consequenties van een datalek?
 • Wie is er verantwoordelijk bij een datalek?
 • Wat is een verwerker en hoe belangrijk is een verwerkingsovereenkomst?

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact