Kennissessie Aftellen naar AVG

Per 25 mei 2018 treedt de ingrijpende AVG / GDPR in werking. U heeft nog slechts enkele maanden om voorbereidingen te treffen.

Bent u al begonnen met de uitvoering van de AVG of weet u niet waar u moet beginnen? Heeft u concrete vragen of wilt u graag weten wat dit voor uw organisatie betekent? Tijdens deze kennissessie geven we u praktische handvatten en voorzien u van nuttige informatie zoals bijvoorbeeld over het ‘accountability’-principe.

Dit betekent dat u te allen tijde moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet. Zo zult u een register van verwerkingsactiviteiten moeten hebben ingericht. De rechten van patiënten moeten op een goede manier worden geborgd. Ook heeft u een passend beveiligingsbeleid nodig waarmee u bijvoorbeeld op een adequate manier met eventuele datalekken kunt omgaan. Tevens moet u een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen.

Na de kennissessie weet u welke praktische maatregelen u dient te nemen om te voldoen aan de AVG/GDPR. Ook weet u welke maatregelen u moet nemen om de privacyregelgeving en beleid te borgen in uw organisatie.

Concrete onderwerpen die we onder andere gaan behandelen zijn:

  • verwerkingenregister (opstellen en inrichten)
  • rechten betrokkenen (o.a. privacystatement en privacybeleid)
  • grondslagen en doelbinding gegevensverwerking
  • privacy impact assessments
  • de aanstelling en rol van de Functionaris Gegevensbescherming (verplicht vanaf 25 mei)
  • hoe om te gaan met datalekken
  • en handige tips en richtlijnen

Deze sessie heeft al plaatsgevonden. Wellicht bent u geïnteresseerd in één van onze andere kennisevents?

Bekijk ons aanbod

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact