Masterclass Ideale ZA in de Care

Werk je op een zorgadministratie van een gehandicaptenzorg-, jeugdzorg- of ouderenzorginstelling? Wil je samen het ideale zorgadministratie team worden?
In de masterclass laten we je op een interactieve manier kennis maken met de rol van medewerker van een zorgadministratie binnen een zorgorganisatie. We vergroten je kennis op het gebied van wet- en regelgeving en gaan dieper in op de vaardigheden en attitude. De masterclass bestaat uit twee delen; Deel 1.0 Introductie in de zorgadministratie en Deel 2.0 Verdieping in de zorgadministratie.

Deel 1.0 | Introductie in de zorgadministratie

Een goed functionerende zorgadministratie is een essentieel onderdeel van iedere zorgorganisatie. In het eerste deel van onze serie masterclasses nemen we je mee langs de belangrijkste aspecten van en invloeden op de zorgadministratie. Hierbij ligt de focus op de care; zowel langdurige zorg zoals gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg als jeugdzorg.

Tijdens een interactieve ochtend of middag geven we je de benodigde kennis, motivatie en het bewustzijn om zelf effectief aan de slag te gaan. We brengen je onder andere op de hoogte van de financiering, het gebruik van het berichtenverkeer en de verschillende partijen binnen de care-sector. Hierbij kijken we naar de rol en verantwoordelijkheden van de zorgadministratie ten opzichte van de rest van de organisatie, maar ook ten opzichte van partijen buitenaf.

Wil je een vliegende start maken als nieuwe medewerker of de rol van de zorgadministratie in perspectief kunnen plaatsen? Volg dan onze masterclass ‘introductie in de zorgadministratie’.


Deel 2.0 | Verdieping in de zorgadministratie

De zorgadministratie vormt een belangrijk onderdeel van de zorgorganisatie. Op deze plek komen veel processen samen. Bovendien is er (soms) sprake van direct contact met de cliënt en heeft de afdeling ook nog eens veelvuldig te maken met de financiële stromen in de organisatie. Kortom de processen van de zorgadministratie zijn erg van belang!

Als vervolg op deel 1.0 ‘Introductie in de zorgadministratie’ gaan we met deel 2.0 de diepte in. De onderwerpen uit het eerste deel worden verder uitgelicht en besproken aan de hand van de processen binnen jouw en andere aanwezige organisaties. Hoe wordt het onderdeel bij verschillende organisaties geborgd en welke informatie is van toegevoegde waarde voor de deelnemers?

Deel 2.0 is voor een gedeelte naar eigen belangen in te delen. Van te voren stemmen we de onderwerpen af waarmee je de diepte in wilt gaan. Aan het einde van de masterclass worden inzichten in eigen en andermans processen vastgelegd tijdens een procesoptimalisatiesessie zodat opgedane inzichten mee genomen kunnen worden naar de eigen organisatie.


De onderwerpen tijdens de Masterclasses | Introductie & Verdieping in de zorgadministratie

Masterclass 1.0 ‘Introductie in de zorgadministratie’
Wil je een vliegende start maken als nieuwe medewerker of de rol van de zorgadministratie in perspectief kunnen plaatsen?

 • Op zoek naar de ideale ZA-medewerker
 • Uitleg van wet- en regelgeving voor zowel JW, WLZ, WMO & ZVW
 • Ontdekken van betrokken partijen en het berichtenverkeer door middel van de patient journey
 • Inzicht verkrijgen in jouw ECD
 • Inzicht verkrijgen in jouw organisatie
 • Rollenspel ‘interactie met de gemeente’
 • Doorlopen van het proces ‘De ideale zorgadministratie’

Masterclass 2.0 ‘Verdieping in de zorgadministratie’
We gaan het hebben over de verschillende processen bij verschillende organisaties.

 • Tips met betrekking tot voorwaardenscheppende processen zoals de zorgcontractering, wachtlijst en privacy
 • Wettelijke eisen bij het zorgplan en de zorgovereenkomst.
 • Registratie en facturatie van de zorgverlening
 • Uitdagingen met het woonplaatsbeginsel (jeugd)
 • Tijdelijke afwezigheid
 • Materiële en accountantscontrole

”Voor een beginner bij de zorgadministratie is de masterclass bijna een pré om te volgen. Ik vond het zelf erg fijn om ook verhalen te horen van andere zorgaanbieders. Het was een fijne afwisseling tussen nuttige informatie en interactief bezig zijn. Het stukje privacy/AVG wetgeving is mij het meest bijgebleven!”

Soraya Vilters (Medewerker Zorgadministratie)
Lijn 5

Masterclass deel 2 ‘Verdieping in de zorgadministratie’ – 25 juni 2019

Intake

Nieuwe data voor de masterclasses worden nog bekend gemaakt!

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact