Starterskit Privacy in de zorg

Het Starterskit Privacy in de Zorg voorziet in de behoefte van zorgaanbieders naar een praktische vertaling van de geldende wetgeving op het gebied van privacy in de zorg. Het programma bestaat uit twee onderdelen waarbij we met de training AVG in de Zorg (incompany) de kennis en awareness van medewerkers in jouw organisatie omtrent veilige gegevensuitwisseling verhogen. Zodat je op een veilige en kwalitatieve wijze de privacy kan borgen van zowel je patiënten als je eigen medewerkers.

Daarnaast bieden we in het pakket ook de mogelijkheid om meteen van start te gaan met de belangrijkste voorbereiding op de AVG; namelijk de nul-meting. Hiermee breng je in kaart hoe de verwerking van persoonsgegevens in jouw organisatie is georganiseerd.

Training AVG in de Zorg

Met de incompany training AVG in de Zorg leren jouw medewerkers welke rol zij hebben en wat hun verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie, als het gaat om informatiebeveiliging volgens de kaders van de AVG. Tijdens deze training wordt specifiek ingegaan op de AVG en verkrijg je actuele kennis en concrete handvatten voor het zorgvuldig verwerken en delen van gezondheidsgegevens.

Wat levert de training AVG in de zorg op?

  • Je leert veilige alternatieven voor communicatie via email, messenger apps, communities,
  • Je krijgt praktische handvaten om privacy en security bewustzijn in de zorgorganisatie te stimuleren,
  • Je leert van praktijkervaringen, tips & tricks om toe te passen in je eigen zorgomgeving.

Nul-meting

Het uitvoeren van een nul-meting is de ideale start om je organisatie compliant te maken. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om te voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

Wat levert de Nul-meting op?

  • Je weet hoe de verwerking van persoonsgegevens in jouw organisatie is georganiseerd,
  • Je krijgt meer inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan de AVG,
  • Je ontvangt resultaten die u als uitgangspunt kunt nemen voor verdere analyses en de implementatie van nieuwe maatregelen,
  • Je vergroot de privacy awareness over het verwerken van persoonsgegevens in jouw organisatie.

Na afloop van ons starterskit Privacy in de Zorg gaan de medewerkers van de organisatie in ieder geval aan het werk met de volgende bagage:

  • De belangrijkste maatregelen die je dient te nemen in het kader van huidige en toekomstige privacywet- en regelgeving die geldt voor de zorg (AVG, meldplicht datalekken, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg);
  • De maatregelen die je moet nemen in het kader van de rechten die patiënten kunnen uitoefenen in verband met de verwerking van hun gegevens en hun zorgdossier;
  • Het belang en het effect van een goed privacybewustzijn binnen de organisatie en hoe dit bewustzijn kan worden verhoogd.

Hoe ga je om met het verzamelen en delen van persoonsgegevens in de zorg?

Lees onze tips en aandachtspunten

Meer informatie/intake aanvragen

Wil jij meer informatie of een intake aanvragen voor een van de evenementen?

Vul dan je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Neem contact op

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact