Workshop Privacy Awareness

Meer dan 70% van alle beveiligingsincidenten wordt mede veroorzaakt door onwetendheid en onjuist handelen van eigen medewerkers.

Reageren op phishing mails, verliezen van USB-sticks en het (on)bewust ongeautoriseerd delen of opslaan van gevoelige informatie zijn de meest voorkomende incidenten. Zolang medewerkers zich niet bewust zijn van hun rol op het gebied van informatiebeveiliging binnen de organisatie, zullen dit soort incidenten blijven ontstaan.

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om van de een op de andere dag de werkwijze binnen een organisatie aan te passen zodat deze volledig is ingericht conform geldende regelgeving. Bewustwording van de wijze waarop persoonsgegevens in een organisatie worden verwerkt, is een eerste stap om ervoor te zorgen dat vervolgens de nodige maatregelen worden genomen om waar nodig processen en werkwijzen aan te passen.

Met de training leren medewerkers welke rol zij hebben en wat hun verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie, als het gaat om informatiebeveiliging. Belangrijk hierin is dat medewerkers in hun gedrag een metamorfose moeten ondergaan.

Ondanks dat medewerkers in de zorg zeker van goede wil zijn als het gaat om de belangen van patiënten, zijn zij veelal onbewust onbekwaam als het gaat om privacy. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze handelingen verrichten met persoonsgegevens van patiënten die niet zo maar zijn toegestaan. Uiteindelijk dienen ze bewust bekwaam te worden zodat ze in hun werk bewust bezig zijn met de bescherming van patiëntgegevens.

Goede training en voorlichting kan medewerkers van de fase ‘onbewust onbekwaam’ brengen naar de fase ‘bewust onbekwaam’. Pas dan zijn zij in de gelegenheid om hun gedrag te verbeteren om uiteindelijk op de goede manier, bewust bekwaam, zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Het geven van het goede voorbeeld door het management binnen de organisatie speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Na afloop van deze workshop gaan de medewerkers van de organisatie in ieder geval aan het werk met de volgende bagage:

  • Zij zijn zich bewust van het feit dat zij over het algemeen werken met zeer gevoelige gegevens van cliënten;
  • Zij zijn zich bewust van het feit dat bepaalde gegevens waar zij mee werken vallen onder het medisch beroepsgeheim waar zijzelf of de behandelaar voor wie zij werken aan gebonden is;
  • Zij kunnen kritisch nagaan of zij gegevens wel op de juiste wijze verwerken en niet meer gegevens verwerken dan nodig of deze op meer plaatsen opslaan dan nodig;
  • Zij kunnen kritisch omgaan met verzoeken om informatie uit patiëntendossiers van derden;
  • Zij zijn op de hoogte van de rechten van patiënten als het gaat om gegevens uit hun dossiers.


Hoe ga je om met het verzamelen en delen van persoonsgegevens in de zorg?

Lees onze tips en aandachtspunten

Meer informatie/intake

Wil jij meer informatie of een intake aanvragen voor een van de evenementen?

Vul dan je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Neem contact op

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact