ZKN

Het opstellen van adviesvoorwaarden in het kader van besteding VIPP 5 subsidie

Sector: Somatisch curatieve medisch-specialistische zorg
Organisatiegrootte: Groot
Locatie: Landelijk
Project: Het opstellen van adviesvoorwaarden in het kader van besteding VIPP 5 subsidie
Dienst: Juridische ondersteuning door middel van advies, beoordelen en vastleggen van afspraken

De situatie

Op grond van de subsidieregeling VIPP 5 is aan de VIPP programmabureaus de verplichting opgelegd om adviesvoorwaarden of een andere vorm van voorwaardelijke kaders op te stellen in het kader van de besteding van de VIPP 5 subsidie. ZKN heeft deze verplichting voor haar rekening genomen.

Deze verplichting bracht twee uitdagingen met zich mee. (i) hoe ga je partijen bewegen nieuwe voorwaarden op te stellen als deze afspraken reeds zijn vastgelegd in lopende overeenkomsten en (ii) hoe ga je ervoor zorgen dat partijen gebruik gaan maken van deze adviesvoorwaarden?

De klant

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behartigt sinds 1990 de belangen van 171 (kandidaat-)leden, die samen 337 vestigingen door heel Nederland hebben. Klinieken met een ZKN-keurmerk leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. Dit kan zowel verzekerd als niet-verzekerd zijn en wordt intra- en extramuraal aangeboden.

De wens van ZKN

Komen tot een set afspraken in het kader van kwaliteit, prestatie, tijd en geld, die zowel door instellingen als door leveranciers worden gedragen. Met als resultaat evenwichtige adviesvoorwaarden in het kader van besteding VIPP 5 subsidie.

Wat hebben we gedaan

1. Inventarisatie wensen/eisen van zowel leveranciers als instellingen ten aanzien van de voorwaarden

Cure4 heeft eerst bij de instellingen en leveranciers geïnventariseerd wat hun wensen en eisen waren ten aanzien van de adviesvoorwaarden. Hierbij werd met name stil gestaan wat er wel en niet goed ging tijdens de eerdere VIPP-projecten. Aan de hand van deze inventarisatie is het eerste concept adviesvoorwaarden opgesteld door Cure4.

2. Leveranciersbijeenkomsten

Vervolgens heeft Cure4 in samenwerking met ZKN leveranciersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de door Cure4 opgestelde concept adviesvoorwaarden besproken. De leveranciers kregen op deze manier de mogelijkheid hun input te geven en aan te geven met welke bepalingen ze wel en niet akkoord konden gaan. In totaal zijn er twee leveranciersbijeenkomsten georganiseerd. De input die tijdens de leveranciersbijeenkomsten is gegeven, is door Cure4 gebruikt om de adviesvoorwaarden aan te passen.

3. Schriftelijke feedback

Naast de mogelijkheid om tijdens de leveranciersbijeenkomsten feedback te geven op de adviesvoorwaarden, zijn de leveranciers ook in de gelegenheid gesteld schriftelijk feedback te geven. Omdat we adviesvoorwaarden op wilden stellen die zowel door instellingen als leveranciers gedragen worden, hebben we naast de leveranciers ook de instellingen in de gelegenheid gesteld schriftelijk feedback te geven op de adviesvoorwaarden. Met behulp van de verkregen feedback heeft Cure4 een nieuw concept opgesteld dat vervolgens werd besproken in de tweede leveranciersbijeenkomst.

4. Opstellen advies inkoopvoorwaarden

Op basis van de verkregen informatie tijdens de leveranciersbijeenkomsten en de schriftelijke feedback heeft Cure4 uiteindelijk een defnitieve set adviesvoorwaarden in het kader van de besteding VIPP 5 subsidie opgesteld. Onderdeel van deze adviesvoorwaarden is een toelichting waarin wordt uitgelegd op welke manier partijen gebruik kunnen maken van de adviesvoorwaarden en wat de status hiervan is.

Omdat het opstellen van een projectplan een belangrijk onderdeel van de adviesvoorwaarden is, is er in samenwerking met een leverancier een projectplan opgesteld dat aansluit bij de adviesvoorwaarden en partijen kunnen gebruiken als basis.

Wat hebben we bereikt

Het resultaat is een set adviesvoorwaarden die zowel door instellingen als leveranciers gedragen worden. De voorwaarden vormen een algemeen juridisch kader dat dient om zowel de instelling als de leverancier te faciliteren bij het maken van passende afspraken ter besteding van de door de instelling ontvangen subsidie.

“De samenwerking verliep goed. We wilden een pragmatische insteek en die was er. Ook in de overleggen met klinieken en leveranciers was het goed om een deskundige het woord te kunnen laten doen. De klinieken hebben nu een goed hulpmiddel in gebruik. Ik beoordeel het opgeleverde resultaat met een 8!”

Dorathe Hoentjen (Manager projectbureau VIPP) Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 

Kan jij juridische ondersteuning gebruiken?

Wij ondersteunen bij het opstellen van overeenkomsten en voorwaarden, het oplossen van geschillen, contractonderhandelingen en algemene juridische vraagstukken.

Als legal business partner voor de zorg, staan we jouw organisatie bij vraagstukken over fusies, samenwerkingsverbanden, governance en privacyvraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een nieuw Elektronisch Cliëntendossier.

Cure4 kan dit proces juridisch ondersteunen door middel van het geven van advies op de algemene voorwaarden en het beoordelen en vastleggen van afspraken met de leverancier in de overeenkomst.

Ik wil meer weten!


©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact