Grootste impact met Legal in de zorg

Juridische vraagstukken

Als legal business partner voor de zorg, staan we jouw organisatie bij vraagstukken over fusies, samenwerkingsverbanden, governance en privacyvraagstukken. Het legal team van Cure4 is gespecialiseerd in rechtsgebieden als gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Een legal scan op contracten en contractbeheer;
 • Legal check op overeenkomst of voorwaarden (ICT) leveranciers;
 • Advisering rondom de inschakeling van leveranciers en ondersteuning bij contractonderhandelingen;
 • Juridische diensten rondom HR, zoals advisering in het kader van de invoering van de WAB of herziening arbeidsvoorwaarden;
 • Opleiding en begeleiding in het kader van de Wvggz/Wzd;
 • Opzetten functieprofiel klachtenfunctionaris;
 • Opzetten functieprofiel bestuurssecretaris;
 • Opzetten profiel externe jurist als vangnet voor de zorginstelling.
Contact opnemen

Wij denken graag mee bij beslissingen over de aanschaf en implementatie van medische apps, EPD/ECD-systemen en innovaties voor zorg op afstand. Onze legal consultants bieden begeleiding bij het opstellen en toetsen van leverings- of implementatiecontracten en zien toe dat de technologie binnen de organisatie volgens de geldende wet- en regelgeving wordt ingezet.

 • Is duidelijk beschreven waarvoor de applicatie wordt ingezet (doel)?
 • Is in kaart gebracht welke data er van cliënten en/of medewerkers met deze technologie worden verwerkt?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met de leverancier van de technologie en is deze leverancier getoetst op de wijze waarop zij de beveiliging heeft georganiseerd?
 • Waar worden de data opgeslagen en hoe lang worden deze bewaard?
 • Wie hebben toegang tot de data en waarom?
 • Zijn de verplichtingen van de leverancier en die van de zorgorganisatie duidelijk en begrijpelijk in de overeenkomst opgenomen?
 • Wat doet de leverancier met deze data?
 • Wat gebeurt er als de leverancier failliet gaat?
 • Zijn cliënten en medewerkers duidelijk en volledig geïnformeerd over het gebruik van de applicatie in de organisatie en wat er met hun data gebeurt?

Onze legal consultants kunnen je organisatie bij deze en tal van andere vraagstukken en juridische uitdagingen op het gebied van ICT ondersteunen.

Contact opnemen

Onze dienstverlening

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

Privacy Officers

Onze Privacy Officers sluiten gemakkelijk aan bij bestaande teams binnen jouw organisatie, bijvoorbeeld rondom security of kwaliteitsbeheersing om zo snel de risico’s te herkennen. We bieden Privacy Officers op flexibele basis deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van wet- en regelgeving of een datalek. Zo is het mogelijk de risicosituaties te beheersen.

Lees meer

Functionaris Gegevensbescherming

Vanuit de AVG is het aanstellen van een FG voor zorgaanbieders verplicht gesteld. Dit houdt in dat je als organisatie een privacy officer dient aan te stellen die onder andere de werkzaamheden en bevoegdheden van een FG moet uitvoeren. De FG die wij voor je kunnen inzetten ondersteunt en begeleidt bij de implementatie van de AVG.

Lees meer

Eerste Hulp Bij AVG | Het Verwerkingsregister

De AVG verplicht in sommige gevallen het bijhouden van een verwerkingsregister. In het verwerkingsregister staat omschreven welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en waarvoor deze verwerking dient.

In deze e-Guide kun je antwoorden, tips en aandachtspunten verwachten omtrent de volgende dilemma’s:

 • Wanneer dien je als organisatie een register bij te houden?
 • Wanneer spreken we van een verwerking?
 • Wat hoort allemaal in een register te staan?
Download

Recente publicaties

Webinar | Haal meer uit je HRM en Payroll software van AFAS

81

06 September 2021

Door processen binnen je salarisadministratie te optimaliseren en automatiseren voorkom je dubbel we…

Nieuwsflits | Juni 2021

796

21 June 2021

Tweede zorgbonus voor zorgmedewerkers. Het kabinet wilt zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus geven …

Blog | Lumpsumfinanciering: dé oplossing tegen zorgkosten en administratieve lasten?

857

16 June 2021

Al jaren gaat de gezondheidszorg gebukt onder de stijging van de zorgkosten en administratieve laste…

Opdrachtgevers

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact