Privacy Officers in de zorg

Onze Privacy Officers kunnen in de rol van een Functionaris Gegevensbescherming uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Europese privacywet AVG.

Wij maken samen met u de praktische vertaalslag van geldende en toekomstige privacyregelgeving naar uw zorgorganisatie.

De Functionaris Gegevensbescherming van Cure4 onderscheidt zich door de combinatie van juridische expertise en kennis van het zorgdomein.

Meer over FG in de zorg

Onze Privacy Officers sluiten gemakkelijk aan bij bestaande teams binnen uw organisatie, bijvoorbeeld rondom security of kwaliteitsbeheersing om zo snel de risico’s in uw organisatie te herkennen.

De Privacy Officers van Cure4 bieden op flexibele basis deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van geldende privacywet- en regelgeving of een datalek.

Met Cure4 als partner kunt u op efficiënte wijze de mogelijke risicosituaties binnen uw organisatie beheersen en wordt de juridische zorg uit handen genomen.

Meer over Privacy Officers in de zorg

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming in de zorg is verplicht!

Onze Privacy Officers kunnen diverse rollen op zich nemen, afhankelijk van de verplichtingen waaraan uw organisatie dient te voldoen ten aanzien van de geldende privacywet- en regelgeving,

Vanuit de AVG is het aanstellen van een FG voor zorgaanbieders verplicht gesteld. Dit houdt in dat u als organisatie een privacy officer dient aan te stellen die onder andere de werkzaamheden en bevoegdheden van een FG moet uitvoeren. Deze werkzaamheden, verantwoordelijkheden en taken zijn ook vastgesteld in de AVG en dienen volgens de vastgestelde richtlijnen uitgevoerd te worden.

De FG die wij voor u kunnen inzetten biedt tevens de nodige ondersteuning en begeleiding bij de implementatie van de AVG in uw organisatie. Denk aan het uitzetten van een Privacy Impact Assessment of het opstellen van een verwerkingenregister.

Lees hier meer over de rol van een FG in de organisatie

Hoe staat het met de privacy van persoonsgegevens in uw organisatie?

Doe de Privacy Check

Flexibele Privacy Officers

Deskundige back-up in geval van incidenten

Onze Privacy Officers zijn een waardevolle aanvulling op uw beleid rondom privacy en compliance. Met hun kennis en expertise bent u verzekerd van snelle en adequate ondersteuning in geval van incidenten, bijvoorbeeld in geval van een datalek.

Omdat de Privacy Officers van Cure4 formeel geen deel uitmaakt van uw organisatie kunnen wij met een extern, deskundig en onafhankelijk oog de processen binnen uw organisatie inventariseren en beoordelen.

De Privacy Officer vervult op deze manier een onafhankelijke rol, pragmatisch met een scherp oog voor continuïteit.


Flexibele juridische expertise

De Privacy Officer brengt kennis en expertise in en zorgt ervoor dat deze op een praktische wijze geborgd en geïmplementeerd worden binnen uw organisatie.

Door het zorgvuldige optreden van onze  juristen blijft de impact hiervan op uw organisatie en betrokkenen zo beperkt mogelijk en worden eventuele escalaties zo snel mogelijk weer gede-escaleerd.

Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van uw organisatie kan een Privacy Officer voor een aantal dagdelen per maand worden toegevoegd aan uw organisatie.

Deskundige en onafhankelijke experts

Meerwaarde van onze Privacy Officers

  • een partner die samen met u of namens u gesprekken of onderhandelingen voert en zorgdraagt voor de behartiging van uw belangen;


  • deskundige juridische kennis in huis;


  • een onafhankelijke beoordeling over de compliance van uw organisatie ten aanzien van de geldende wet- en regelgeving rondom privacy;


  • deskundige back-up in geval van incidenten;


  • de flexibele service van een Legal Counsel;


  • een functionaris voor de gegevensbescherming As a Service binnen uw organisatie.

Juridisch partner en vertegenwoordiger

De ervaren en specialistische juristen van Cure4 vertegenwoordigen op deskundige en representatieve wijze uw organisatie. Hierbij handelen zij altijd constructief, doortastend en pragmatisch met een scherp oog voor de belangen van uw organisatie.

Onze Privacy Officers hebben een Master Nederlands Recht afgerond en, naast diverse verdiepingstrainingen, de gespecialiseerde opleiding Privacy Officer.

Met diverse opleidingen en trainingen zorgen zij ervoor dat ze continu zijn bijgeschoold op andere relevante rechtsgebieden, onder meer rondom ICT-recht en clouddiensten.

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!

Workshop Privacy Awareness in de Zorg

Legal Consultancy

De combinatie van juridische expertise en zorgkennis maakt ons dé business partner voor instellingen, ondernemingen en gemeenten werkzaam binnen het zorgdomein!

Naast onze dienstverlening als Privacy Officers en FG, kunnen onze legal consultants uw organisatie ook ondersteunen met deskundig juridisch advies op andere gebieden omtrent wet- en regelgeving in de zorg.

Om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken kunt u altijd contact opnemen per mail  of per telefoon. Wij kijken er naar uit om u en uw organisatie verder te helpen.

Wilt u verzekerd zijn van een goed privacybeleid in uw organisatie?

Neem contact op met één van onze Privacy Officers voor een vrijblijvende kennismaking.

Contact opnemen

Onze expertise

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact