Advies & Tijdelijke Ondersteuning

De inrichting van de cliënten/ patiëntenadministratie is onderhevig aan veel veranderingen in de wet- en regelgeving. Voor veel zorginstellingen is het lastig om dit goed te verwerken in de administratieve processen. De professionals van Cure4 zijn uitstekend op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zijn expert op gebied van bekostigingssystematiek van diverse zorgsectoren.

Zij weten die kennis om te zetten naar pragmatische oplossingen en verbeteringen in uw administratieve processen. Heeft u op korte termijn goede ondersteuning nodig? Ons team van professionals bestaat uit ervaren administratief medewerkers, financieel managers en controllers die alle ins en outs op kennen van diverse zorgsectoren.

Waarom Cure4 als partner?

  • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
  • Specialist in outsourcing en shared services
  • Deskundige AFAS-specialisten

Beleidsadvies

In een snel veranderend zorglandschap is passend strategisch beleid van belang om de zorg toekomst bestendig te maken. Onze consultants adviseren u bij complexe vraagstukken over o.a. procesoptimalisatie, bedrijfsvoering en besluitvorming. Zij zijn in staat om ontwikkelingen in het zorglandschap te analyseren en samen met betrokkenen tot strategische vernieuwing te komen.

Bij Cure4 staat kennisdeling centraal, waardoor onze consultants altijd goed op de hoogte zijn van de problematiek die speelt in uw organisatie of gemeente.

Ik wil meer weten!


Tijdelijke ondersteuning

Het kan zijn dat er bepaalde momenten zijn dat je directe ondersteuning nodig hebt. Het kan gaan om de uitvoer van een bepaald project, ter vervanging van een medewerker of tijdens piekmomenten. Cure4 biedt tijdelijke ondersteuning op het gebied van Finance, Control, Salarisadministratie, HR-administratie en de Zorgadministratie. Zo kunnen wij op afstand én op locatie ondersteunen.

Onze professionals kunnen optreden binnen veel verschillende functies en niveaus. Ze hebben alle kennis en expertise in huis en beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Alles is aanwezig om zorgorganisaties snel en vakkundig bij te staan.

Ik wil meer weten!

Voor een juiste, tijdige en volledige facturatie van de geleverde zorg is een goed functionerende zorgadministratie noodzakelijk. Onze professionals verrichten werkzaamheden ten behoeve van de facturatie en debiteurenbeheer en de controle op dit proces.

Het betreft zowel het controleren en factureren van zorg(registraties) als het verwerken en monitoren van betalingen. Hierbij houden ze oog voor het totale proces door uitvoeren van controles en opstellen van rapportages. Onze consultants zijn inzetbaar voor verschillende rollen betreffende zorgadministratie. Mogelijke opdrachten zijn:

  • Tijdelijke inzet van experts bij verwerking van achterstanden in declaraties en berichtenverkeer;
  • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties
  • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie

Meer weten over onze adviesdiensten?

Ik wil meer weten!

Meer diensten

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact