Shared Services Financiële Administratie & Control

Cure4 is uitgegroeid tot een expert op het gebied van finance en control in de zorg. Wij zorgen voor de juiste ondersteuning en begeleiding naar een gedegen financiële administratie. Onze professionals zijn goed in staat om naast uitvoerende ondersteuning te bieden op het gebied van facturatie en debiteurenbeheer, ook deskundige begeleiding te bieden bij het opzetten en (her)inrichten van jouw financiële administratie.

Wij denken graag actief mee over de complexe verhoudingen tussen zorgverlening en een optimale financiële bedrijfsvoering. Met onze controllers aan jouw zijde is je organisatie verzekerd van betrouwbare ondersteuning en deskundige begeleiding.

Cure4 helpt jouw organisatie bij:

  • Optimalisering van financiële processen door automatisering en digitalisering
  • Beheer en uitvoering van de financiële administratie aan de hand van outsourcing
  • Periodiekafsluitingen en KPI-rapportages aan de hand van slimme dashboards
  • Tijdelijke inzet van financiële professionals, zorgconsultants en controllers
  • Advies en begeleiding bij professionalisering van processen rondom finance en control
  • Implementatie en optimalisatie van AFAS Financieel
Contact opnemen

Wij helpen onze opdrachtgever écht verder

Van deelprocessen naar een integraal geheel

Finance en control bestaat uit diverse deelprocessen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De aanwezigheid van de zorg- en salarisadministratie maakt het nog iets complexer. De grootste uitdaging van zorgorganisaties is dan ook om alle financiële en administratieve informatie te ontsluiten in één overzicht.

Naast kennis van de zorgbekostiging en de financiële wet- en regelgeving bezitten onze professionals ook de nodige kennis over de zorg- en salarisadministratie. Door gebruik te maken van innovatieve applicaties zoals Visionplanner, Eqili en Cliq kunnen we waardevolle gegevens op efficiënte wijze verzamelen en samenstellen om tot doortastende managementrapportages te kunnen komen.

Kies voor een optimale financiële administratie

Het kan altijd beter. Wij constateren dat veel financiële en administratieve processen nog slimmer en efficiënter ingericht kunnen worden. Wij optimaliseren uw financiële administratie door de verwerking van mutaties, facturen, declaraties en verloningen te automatiseren.

Met behulp van onze eigen AFAS experts, slimme boekhoudprogramma’s en op maat dashboarding worden diverse processen met elkaar gekoppeld en slimme workflows ontwikkeld. Wij creëren we voor uw organisatie een slim ingerichte en een overzichtelijke administratie waardoor uw omzetgegevens, uitgaande facturaties, declaraties en rapportages slechts binnen een paar klikken beschikbaar zijn.

Managementrapportages en rendementsanalyses

Aan de hand van een kostprijsmodel worden de kosten en opbrengsten per zorgproduct/behandeling inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt uiteindelijk het rendement bepaald. Een laag rendement betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren. Het is dan ook noodzakelijk om negatieve ontwikkelingen tijdig te signaleren en het management deskundig te adviseren over vervolgstappen.

Om verspilling op te sporen en tegen te gaan, is het uitvoeren van een nacalculatie noodzakelijk. Hierdoor wordt de kostprijs van een zorgproduct of dienst wordt getoetst en zo ook de opgestelde budgetten. Onze controllers zorgen ervoor dat uw organisatie meer inzicht krijgt in de doelmatigheid van de eigen processen.

Shared Services

Voor een duurzame en integrale oplossing

Een meer integrale oplossing die we aanbieden is het bundelen van al uw financiële processen in een zogeheten Financial Shared Service Center. Alle basisprocessen van uw financiële bedrijfsvoering, de analytische processen van de afdeling Control en diverse administratieve processen zoals HR, vallen dan onder in één center, de FSSC. Verschillende financiele professionals en administratieve specialisten werken als een dedicated team nauw samen met de opdrachtgever. Dit levert de organisatie vele voordelen op zoals concentratie, standaardisatie en vereenvoudiging van processen en de realisatie van een meer service- en klantgerichte cultuur.

Investeren in vooruitgang en ontwikkeling

Zoals onze opdrachtgevers willen investeren in waarde toevoegende activiteiten, doen wij dat ook. De FSSC van Cure4 optimaliseert zichzelf continue, door onze investering in het vergroten van specialistische kennis, het ontwerpen van slimme koppelingen tussen bestaande processen en de toepassing van innovatieve applicaties en tooling ten behoeve van analyse en rapportage.

We streven altijd naar een goede balans tussen centralisatie en decentralisatie van de activiteiten. Wij ondersteunen en faciliteren uw medewerkers met de juiste middelen en kennis om de toegevoegde waarde voor de organisatie te realiseren.

Ik wil meer weten!


Onboarding

Fase 1 | Inventariseren

Om het beste voor onze opdrachtgevers te realiseren hanteren we een doortastende onboarding. De eerste stap is een nauwkeurige inventarisatie maken van de huidige situatie. Voor een succevolle onboarding, is een goede afstemming tussen de ambities van de opdrachtgever, de kwaliteit van de beschikbare informatie en de efficiëntie van bestaande processen en systemen rondom finance en control, cruciaal.


Stap 2 | Schaduwtest

Op basis van de eerste inventarisaties maken we een voorlopige analyse van de situatie en starten we met een schaduwtest. Tijdens het schaduwdraaien wordt onze dienstverlening gebruikt naast die van de huidige systemen en processen van de organisatie. In deze fase zullen de gegevens en effecten van beide werkmethodes, systemen en processen met elkaar worden vergeleken. Hieruit kunnen een aantal verbetersuggesties komen, die we implementeren om probleemloos te starten met onze dienstverlening.

Stap 3 | Starten

In deze fase starten we officieel met de dienstverlening. Nadat er heldere en transparante SLA afspraken en een verwerkingsovereenkomst (AVG) zijn opgesteld zullen we meteen aan de slag gaan. Al onze klanten sluiten we aan op op onze beveiligde ticketsysteem, zodat u op een veilige en snelle wijze gevoelige informatie met ons kunt delen. Ook worden er een aantal evaluatiemomenten ingepland om de voortgang en kwaliteit te monitoren.

Meer weten over probleemloos onboarden bij Cure4?

Maak vrijblijvend een afspraak

Onze opdrachtgevers

Benieuwd hoe we jouw Financiële Administratie & Control kunnen optimaliseren?

Ik wil meer weten!

Meer expertises

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact