Shared Services Zorgadministratie

Cure4 heeft jarenlange ervaring met de implementatie en optimalisatie van zorgadministraties. Het resultaat van onze jarenlange ervaring en expertise hebben wij het model voor de Ideale Zorgadministratie ontwikkeld. Met dit model neemt Cure4 zorginstellingen mee in wat er nodig is om een soepele zorgadministratie te voeren die goed geborgd is in de organisatie. Wij kunnen uw zorgadministratie ondersteunen bij de verwerking van facturatie, procesmanagement of capaciteitsuitbreiding.

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

  • Optimalisatie van zorgadministratieve processen en de AO/IC bij zorgorganisaties in de cure en care;
  • Ondersteuning bij Implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
  • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie;
  • Advies en interim-ondersteuning van experts bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
  • Juridisch advies bij vraagstukken rond gezondheidsrecht, gegevensuitwisseling en privacy;
  • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
  • Tijdelijke inzet van experts bij verwerking van achterstanden in declaraties en berichtenverkeer;
  • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.
Contact opnemen

Wij helpen onze opdrachtgever écht verder

Registreren bij de bron

Onze ZA specialisten kunnen helaas geen wonderen verrichten. Op sommige zaken hebben we geen invloed, zoals het registratieproces bij zorgorganisatie. Dat verschilt per organisatie. Maar duidelijk is dat juist, tijdig en correct registreren essentieel is om een gezonde en stabiele financiële basis te realiseren. Door het registratieproces efficiënt te laten verlopen, worden fouten en correcties achteraf voorkomen. Onze ZA specialisten en DBC-adviseurs werken nauw samen om uw registratieproces te optimaliseren.

Grip op de financiën

Het administratieve proces eindigt niet alleen met het indienen van een foutloze factuur. Een goede verwerking hiervan is essentieel voor een snelle betrouwbare financiële stuurinformatie. Onze ZA specialisten kunnen uw organisatie ondersteunen bij het tijdig verwerken van de facturatie, terugdringen van achterstanden en we kunnen voor u het proces inzichtelijk maken en eventueel verbeteren.

Retourinformatie verwerken

Bij het factureren van de zorg kan het voorkomen dat (delen van) de facturatie afgekeurd worden. Het goed verwerken van retourinformatie en het correct oplossen van fouten in deze berichten is cruciaal. Retourberichten met een fout kunnen snel oplopen en de kans is groot dat er te weinig of helemaal niet gefactureerd kan worden. Wij bezitten de kennis en vaardigheden om het verwerken van retourinformatie in goede banen te leiden. Waar nodig kunnen onze specialisten als contactpersoon fungeren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Maar we kunnen ook begeleiding en sturing bieden op het voorkomen van veel voorkomende fouten bij de facturatie.

Onboarding

Fase 1 | Inventariseren

Om het beste voor onze opdrachtgevers te realiseren hanteren we een doortastende onboarding. De eerste stap is een nauwkeurige inventarisatie maken van de huidige situatie. Voor een succevolle onboarding, is een goede afstemming tussen de ambities van de opdrachtgever, de kwaliteit van de beschikbare informatie en de efficiëntie van bestaande processen en systemen rondom finance en control, cruciaal.


Stap 2 | Schaduwtest

Op basis van de eerste inventarisaties maken we een voorlopige analyse van de situatie en starten we met een schaduwtest. Tijdens het schaduwdraaien wordt onze dienstverlening gebruikt naast die van de huidige systemen en processen van de organisatie. In deze fase zullen de gegevens en effecten van beide werkmethodes, systemen en processen met elkaar worden vergeleken. Hieruit kunnen een aantal verbetersuggesties komen, die we implementeren om probleemloos te starten met onze dienstverlening.

Stap 3 | Starten

In deze fase starten we officieel met de dienstverlening. Nadat er heldere en transparante SLA afspraken en een verwerkingsovereenkomst (AVG) zijn opgesteld zullen we meteen aan de slag gaan. Al onze klanten sluiten we aan op op onze beveiligde ticketsysteem, zodat u op een veilige en snelle wijze gevoelige informatie met ons kunt delen. Ook worden er een aantal evaluatiemomenten ingepland om de voortgang en kwaliteit te monitoren.

Shared Services

Voor een duurzame en integrale oplossing

Een meer integrale oplossing die we aanbieden is het bundelen van al uw financiële processen in een zogeheten Financial Shared Service Center. Alle basisprocessen van uw financiële bedrijfsvoering, de analytische processen van de afdeling Control en diverse administratieve processen zoals HR, vallen dan onder in één center, de FSSC. Verschillende financiele professionals en administratieve specialisten werken als een dedicated team nauw samen met de opdrachtgever. Dit levert de organisatie vele voordelen op zoals concentratie, standaardisatie en vereenvoudiging van processen en de realisatie van een meer service- en klantgerichte cultuur.

Investeren in vooruitgang en ontwikkeling

Zoals onze opdrachtgevers willen investeren in waarde toevoegende activiteiten, doen wij dat ook. De FSSC van Cure4 optimaliseert zichzelf continue, door onze investering in het vergroten van specialistische kennis, het ontwerpen van slimme koppelingen tussen bestaande processen en de toepassing van innovatieve applicaties en tooling ten behoeve van analyse en rapportage. We streven altijd naar een goede balans tussen centralisatie en decentralisatie van de activiteiten. Wij ondersteunen en faciliteren uw medewerkers met de juiste middelen en kennis om de toegevoegde waarde voor de organisatie te realiseren.

Ik wil meer weten!

Meer weten over probleemloos onboarden bij Cure4?

Maak vrijblijvend een afspraak

Onze opdrachtgevers

Benieuwd hoe we jouw ZA kunnen optimaliseren?

Neem contact op!

Meer expertises

Vraag vrijblijvend meer informatie aan!

Ik wil meer weten!

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact