10 Gouden Privacy Tips


Waar moet je eigenlijk allemaal op letten om privacy een belangrijke plek in de organisatie te geven? Wij geven 10 gouden tips die van pas komen in jouw dagelijkse werkzaamheden!


812 woorden – 10 minuten lezen

# Tip 1

Cliënteninformatie maar ook informatie over medewerkers kan privacy gevoelige informatie zijn. Bewaak de privacy van je patiënt of collega. Praat nooit over hem of haar in het openbaar en print vertrouwelijke informatie alleen als je zeker weet dat alleen jij het document in handen krijgt! Er vindt actief toezicht plaats op de bescherming van privacy.

# Tip 2

Sommige van ons hebben dagelijks te maken met allerlei (gevoelige) persoonsgegevens. Denk er daarom aan dat je niet zomaar de (gevoelige) persoonsgegevens onbeheerd achterlaat. Op deze manier voorkom je dat onbevoegde inzage hebben in deze gegevens. Gooi papieren met gevoelige gegevens niet in een gewone prullenbak, maar altijd in de daarvoor bestemde bakken of papierversnipperaar. Een duidelijk beleid rond patiëntgegevens is van levensbelang

# Tip 3

Dit is een eenvoudige handeling met een groot effect. Hiermee voorkom je dat onbevoegden onder jouw naam toegang hebben tot gevoelige informatie. Zeker als je langere tijd weg bent of als je in een drukke omgeving bent, kan iedereen zomaar zien waar je mee bezig was en kunnen gegevens terechtkomen bij mensen waarvoor ze niet bedoeld zijn.

# Tip 4

Als je persoonsgegevens uitwisselt met een derde partij, zorg er dan altijd voor dat je deze gegevens mag delen. Zorg dat er toestemming van de cliënt of er een andere grondslag is voor het delen van de gegevens. Bij toestemming is het van belang dat je aan kan tonen dat de persoon daadwerkelijk toestemming heeft gegeven. Laat hem daarom ook het toestemmingformulier invullen.

Zorg er daarnaast voor dat het versturen van de gegevens altijd veilig gebeurt. Gevoelige informatie mag alleen gedeeld worden via beveiligde communicatie, zoals een beveiligde e-mail van de instelling of via het cliëntenportaal. Het verwerkingsregister is een belangrijk instrument waarmee je naleving van de AVG kunt aantonen.

# Tip 5

Op een gedeelde schijf kunnen persoonsgegevens staan die niet langer meer gebruikt worden. Denk aan documenten die je in scant en opslaat op de computer om vervolgens in het dossier te zetten of denk aan namenlijsten die je verzameld hebt voor bijvoorbeeld een bijeenkomst of andere lijstjes die je hebt opgeslagen op de computer. Je mag deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, dus vergeet ze niet te verwijderen wanneer je ze niet meer nodig hebt.

Naast het feit dat je als zorgaanbieder veiliger omgaat met persoonsgegevens, levert dit ook nog een overzichtelijkere opslag op. Voor de zorgverlener is de belangrijkste en ingrijpendste wijziging geweest dat hij verplicht het BIG-nummer moeten gaan vermelden in correspondentie met patiënten

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!

Workshop Privacy Awareness in de Zorg

# Tip 6

Het klinkt simpel, maar het opruimen van je bureau is een belangrijke actie die je kunt nemen om persoonsgegevens te beschermen. Sommigen van ons hebben dagelijks te maken met allerlei (gevoelige) persoonsgegevens. Vaak print je iets even uit omdat dat makkelijker werkt, maar vergeet het dan ook niet weer op te ruimen en laat het zeker niet op je bureau liggen.

Mocht het om gevoelige gegevens gaan, dan kan er zo een datalek ontstaan. Bedenk voor je iets print of je alles wel op papier nodig hebt. Vergeet je ook niet af te melden als je wat geprint hebt op de printer.

# Tip 7

Zorg dat je je altijd afvraagt welke gegevens je allemaal nodig hebt om je gewenste doel te bereiken. Uitgangspunt van de AVG is dat je niet meer gegevens mag verzamelen dan je nodig hebt om je gewenste doel te bereiken. Kan je je doel bijvoorbeeld ook bereiken zonder dat je iemand zijn geboortedatum gebruikt, gebruik hem dan vooral niet! Hoe staat het met de privacy van persoonsgegevens in jouw organisatie?
Privacy Awareness Check

# Tip 8

Alle gegevens over cliënten vallen onder gevoelige informatie. Persoonsgegevens, medisch dossier, maar ook afspraakgegevens. Wees je bewust dat niet alleen gegevens over cliënten vallen onder gevoelige informatie maar ook gegevens over medewerkers kunnen gevoelig zijn. Zoals gegevens over ziekte van een medewerker, maar ook over zijn functioneren.

# Tip 9

Het bekijken van medische gegevens is alleen toegestaan voor zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

# Tip 10

Alle situaties waarbij gevoelige informatie in vreemde handen kan vallen, moet je melden bij de Projectleider Privacy/Functionaris Gegevensbescherming. Denk aan het per ongeluk versturen van persoonsgegevens naar de verkeerde ontvanger, achtergebleven documenten bij de printer, het verlies van een telefoon of een poststuk dat geopend retour is ontvangen. Help je collega’s door ze aan te spreken op onveilig gedrag.

Wil jij meer tips, achtergrondinformatie of op de hoogte gehouden worden van het laatste Legal nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Contact opnemen

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact