Release iWmo 2.3 en iJw 2.3

In januari dit jaar heeft de eerste kamer een wetsvoorstel aanvaard dat gemeenten en zorgaanbieders op termijn wettelijk verplicht stelt om het berichtenverkeer te laten verlopen volgens de iWmo en iJw. De standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg. Daarom is het als zorgaanbieder belangrijk om je te verdiepen in de iStandaarden.

Op 1 april worden de nieuwste releases in gebruik genomen; iWmo 2.3 en iJw 2.3. We helpen je graag een handje door de belangrijkste wijzigingen kort op een rij te zetten.

Regieberichten

 • Het element ‘Omvang’ is weggehaald uit de regieberichten. Dit omdat het element geen rol speelt bij de verwerking.
 • Een stop zonder startbericht is niet meer mogelijk. Een stopbericht hoort dus een-op-een bij een startbericht.
 • Het versturen van een stopbericht is verplicht. Er moet altijd een stopbericht verstuurd worden; ook als er gestopt wordt op de einddatum van de beschikking.
 • Er kan slechts één startbericht actief zijn per toegewezen product. Een product moet eerst gestopt worden middels een stopbericht voordat een verlenging gestart kan worden.

Declaratie- en factuurberichten

 • Bij de financiële afhandeling via factureren kunnen prestatieregels nog slechts geheel worden goed- of afgekeurd. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot het deels goedkeuren van prestatieregels binnen de facturatie. Bij declareren blijft het deels goedkeuren mogelijk.
 • Declaratie- en factuurberichten moeten altijd een productcategorie en -code bevatten. Dit geldt ook voor berichten met een a-specifieke toewijzing.
 • Het is niet meer mogelijk om in ‘weken’ (code 21) of ’tijdsonafhankelijk’ (code 81) te declareren. Er moet worden gedeclareerd in de eenheid Euro of, in het geval van code 21, in een andere tijdseenheid. Producten met een startdatum eerder dan 1 april 2019 mogen nog worden gedeclareerd in de eenheid ’tijdsonafhankelijk’ of ‘weken’.
  • Als na 01-04-2019 een creditprestatie wordt ingediend, met een debetprestatie van voor de release 2.3, waarin gebruik is gemaakt van codes 21 en 81, dan moet de creditprestatie ook de codes 21 en 81 bevatten. De eventueel nieuw in te dienen (correcte) debetprestatie moet dan de code uit de eerder ingediende debetprestatie bevatten. Deze correctie is alleen te gebruiken als de begindatum (01-04-2019) van de product periode voor de release 2.3 ligt.

Praktische punten

 • Er is geen berichtenverkeer mogelijk vanaf 28 maart 13.00 uur tot 1 april 13.00 uur. De technische infrastructuur is in deze periode gesloten.
 • Zorgverleners worden geadviseerd om tussen 18 maart en 28 maart 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten (303) te verzenden. Gemeenten dienen uiterlijk 28
  maart voor 13.00 uur te reageren middels een retourbericht (304).
 • De declaratie- of factuurberichten kunnen weer worden verstuurd op 1 april vanaf 13:00.

Wil je meer praktische tips wat betreft de release voor iJW 2.3 en iWMO 2.3? Lees dan hier de vervolgblog over dit onderwerp.

Cure4 heeft consultants in dienst met ruime kennis en ervaring. Neem gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Contact opnemen

Judith Hegger & Rick Reuvers

Consultants Care

Judith Hegger

Consultant Care

Rick Reuvers

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact