Is de mens nog wel nodig in de zorg? Deel 1

Op 12 t/m 14 maart vond de Zorg & ICT beurs plaats in Utrecht. Een beurs vol met de nieuwste technologieën, robotisering en innovatieve manieren van data gebruik. Dat kwam onder meer tot uiting de vorm van blockchain en de verdere ontwikkelingen op het gebied van e-health.

Dit zijn allemaal  thema’s die de komende jaren van grote invloed zullen zijn op de zorg(organisatie) zoals wij deze vandaag de dag kennen.  Wat is hier over 10 jaar nog van over zijn en welke rol speelt het vastleggen en administreren van de zorg dan?


In deel 1 bespreken we de rol van Blockchain, Artificial Intelligence en Robotisering in de zorg.

Blockchain

Dat er geregistreerd moet worden binnen de zorg is natuurlijk niet nieuw. Het gebruik van deze data ontwikkelt zich echter sterk. Zo zijn verschillende EPD’s inmiddels zelf in staat om aan de hand van alle gemeten data trends te ontdekken. Bovendien wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden om ook de data uit EPD’s te gebruiken om de zorg beter voorspelbaar te maken. Gaan we toe naar een wereld waar je bij binnenkomst in een ziekenhuis of GGZ-instelling de einddatum van de zorg al kunt bepalen? En zijn we wellicht in staat om de bron van ziekten te achterhalen door de woonplaatsen van mensen te koppelen aan hun symptomen?

Artificial Intelligence

Data analyseren en inzetten
Een andere grote speler binnen de doorontwikkeling van zorg is Artificial Intelligence, misschien wel de speler met de grootste invloed op het werk van de zorgadministratie, de consultancy en dé reden van verschuivingen binnen het werkveld. Op de beurs zijn er veel lezingen gegeven over wat AI nu eigenlijk is in relatie tot BI. In eerste instantie dachten mensen dat het wat slimmere computertechnieken zijn. Niets is echter minder waar!

In het consultancy vak zijn kunnen wij als geen ander data analyseren en de uitkomsten gebruiken om processen te optimaliseren. AI kan dit alles overnemen; van het analyseren van data, het zien van patronen tot het automatisch leveren van advies. De komende 5 jaar zal AI zich alleen nog maar meer ontwikkelen wat ook zal zorgen voor praktische toepassingen waar de zorgadministratie profijt van kan hebben.

GGZ & Ziekenhuizen
Neem als voorbeeld een cliënt die in behandeling is bij de gespecialiseerde GGZ. Aan de hand van de lengte van afspraken, de frequentie, de lengte van rapportages en bepaalde termen uit rapportages kan AI zien dat er een stijgende zorgvraag is en adviseren om interventies te plegen. Deze interventies kunnen dan zelfs op basis van het verleden van de cliënt of vanuit ervaringen met vergelijkbare situaties met andere cliënten worden voorgesteld. Deze handeling is iets wat een professional zelf al kan opmerken maar is hier binnen de huidige werkdruk wel voldoende tijd en/of ruimte voor?

Of denk aan AI als toevoeging op horizontaal toezicht. Een hot-item binnen de ziekenhuizen en – vermoedelijk ook – binnen de GGZ op termijn. Nu worden maatregelen genomen om horizontaal toezicht te implementeren maar is het implementeren van AI over 5 jaar niet veel effectiever? Nu worden met een steekproef een beperkt aantal dossiers gelicht om te controleren of een zorgactiviteit voor wondbehandeling juist is geregistreerd. Met AI wordt alle verslaglegging gescand en worden feilloos alle foute registraties uitgelicht. Is AI niet de grondlegger voor de ideale zorgadministratie van de toekomst?

Toepassingen Artificial Intelligence

  • AI het nieuwe horizontaal toezicht?
  • AI binnen EPDS (met tal van mogelijkheden)
  • AI als basis voor de zorgadministratie

Robotisering

JustoCat, wie kent hem niet? In het leven geroepen om het steeds groter wordende probleem van eenzaamheid bij verschillende doelgroepen aan te pakken. Waar deze sociale robots op steeds meer patiëntengroepen kunnen worden toegespitst, houdt de ontwikkeling van robots zich al lang niet meer alleen bezig met alleen deze doelgroep. Denk hierbij aan Charlie; niet alleen een maatje voor kinderen met diabetes, maar daarnaast ook een dataverzamelaar die assisteert bij het bepalen van informatie over de toestand van het kind.

Binnen de GGZ zijn er nog andere toepassingen. Als een cliënt binnenkomt met een verwijzing is er diagnostiek door een psycholoog nodig om te bepalen welke zorg nodig is. Waarom kan dit niet worden uitgevoerd door een robot die de vragenlijsten afneemt? Door middel van AI kunnen ook de functies van de psycholoog overgenomen worden zoals het zien van emotie, gelaatstrekken en sociaal wenselijke antwoorden. Is het überhaupt niet beter omdat het alle subjectiviteit eruit haalt?

De inzet van robots in het zorg administratief proces lijkt een kwestie van tijd. De vertaling hiervan is te zien op het gebied van poliklinieken. Daar zit nu nog een medewerker achter de balie, maar alle handelingen zijn gestandaardiseerd en over te nemen door een robot. Denk daarbij aan de intakeprocedure, het melden en inplannen van een afspraak. De vraag die resteert is of de patiënt er klaar voor is om zaken te doen met een robot? Deze cultuuromslag kost tijd maar de techniek is er…

Toepassingen Robotisering

  • Vervangen baliemedewerkers
  • Overnemen van bepaalde zorgproducten
  • Implementaties binnen de GGZ

Wil jij als eerste op de hoogte worden gehouden over ICT in de zorg of andere nieuwsupdates?  Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven Nieuwsbrief

René van Zijl

Cure consultant

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact