De thermometer in uw organisatie

Eind 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aantal zorginstellingen in de VVT geselecteerd om mee te doen aan het tarievenonderzoek voor verpleging en verzorging in de Zvw. Hierbij was echter geen sprake van vrijwillige deelname.

In opdracht van de NZa had PricewaterhouseCoopers (PwC) een spreadsheetmodel ontwikkeld dat door de geselecteerde instellingen ingevuld diende te worden. In meerdere tabbladen moesten onder andere de volgende gegevens over de periode 2015 tot en met 2017 worden ingevuld: Resultaten totaal en gesegmenteerd, productiecijfers, personele kosten, fte’s en productiviteit per afdeling en per functie.

Tijdrovend proces

Het kostprijsmodel invullen heeft veel tijd gekost. Tevens was het niet altijd makkelijk om deze in te vullen. Dit kwam enerzijds door de manier van uitvragen van gegevens, anderzijds om de benodigde informatie te verzamelen. Vragen als wie werkt in welk team, hoe worden gewerkte uren vertaald naar een financiële last of hoe productief iemand is, is soms niet altijd duidelijk.

Het model zorgt voor inzicht

Er is ook een positieve kant aan het moeten invullen van de spreadsheet, namelijk inzicht. Het model noodzaakt tot het gestructureerd verzamelen van gegevens die een relatie met elkaar hebben. Afwijkingen komen direct door middel van controles en bandbreedtes aan het licht. Daarnaast leidt het invullen tot inzicht in zaken als productiviteit, loonkosten en resultaten van een afdeling of zorgproduct.

Uw eigen dokter

Het invullen van het model heeft dus positieve en negatieve kanten, waarbij de positieve kant overheerst. Instellingen verkrijgen inzicht hoe ze het doen en door middel van het model wordt de thermometer in uw organisatie gestoken. Aan de hand van het model weet u waar u staat met uw organisatie.

Door het invullen van het model weet een instelling waar zij staat en wat er moet gebeuren. U bent uw eigen dokter, gebruik de thermometer goed.

Ik wil contact

Ben van Houten

Controller

Ben van Houten

Controller

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact