Wel of geen eindejaarsaanspraak over meeruren?

Door de diverse wijzigingen en regelingen is er veel onduidelijkheid ontstaan op het gebied van wat wel of niet meetelt voor de eindejaarsuitkering. Heeft u daar ook mee te maken en weet u door alle veranderingen niet meer wat wel of niet verplicht is? Bent u het ermee eens, of misschien wel niet? Samen kunnen we bekijken wat de huidige stand van zaken is en waar we samen met de nieuwe AFAS bevindingen kunnen standaardiseren en optimaliseren. Doet u mee?

Wat is wettelijk geregeld en wat niet, wat is volgens CAO geregeld en wat is vrij te bepalen?

Een eindejaarsuitkering kan bij CAO bepaald zijn, maar is geen wettelijk recht zoals vakantiegeld-/ opbouw. Wanneer een CAO algemeen verbindend verklaard is en u geeft als werkgever aan deze te volgen of u bent vanuit de branche verplicht deze te volgen, dan geldt dit voor alles bepaald in de CAO. Daarbij komt ook nog eens kijken of er sprake is van een minimum- of standaard CAO. Het laatste is voor de VVT het geval, dat wil zeggen dat er op geen manier afgeweken mag worden van hetgeen bepaald in de CAO.

Wat betekent deze discussie voor u als werkgever?

Als werkgever staat u altijd in het middelpunt van een discussie. U bent immers degene die uiteindelijk een knoop doorhakt, maar wat betekent deze discussie voor u? Als werkgever bent u zich ervan bewust wat u van uw werknemers vraagt en dat daar een beloning tegenover staat. U kunt als werkgever denken dat meeruren vanzelfsprekend zijn, maar vervolgens niet de aanspraak vergroten òf u kunt hieraan toegeven. Hier komt de wet gelijke behandeling om de hoek kijken. De werkgever mag namelijk geen onderscheid maken op basis van arbeidsduur.

Hoe kunnen we het voor u als werkgever zo transparant mogelijk maken?

De brancheorganisatie ActiZ is van mening dat over de uren die meer gewerkt worden geen eindejaarsuitkering betaald hoeft te worden. De CAO stelt vanuit beginsel hetzelfde, dat er alleen eindejaarsuitkering betaald dient te worden over het brutosalaris, dit bedrag is echter zonder meerwerk en vakantietoeslag. Ik denk dat wij het voor u als werkgever makkelijker kunnen maken door met u samen de huidige situatie te bekijken en hierin stappen te ondernemen of wijzigingen in arbeidsovereenkomsten een oplossing is of misschien wel niet.

Wilt u het bovenstaande nog vóór 1 januari 2018 bekijken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

Contact opnemen

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact