GGD Amsterdam neemt zorgpaden in gebruik in USER-EPD

De afdeling MGGZ van de GGD Amsterdam biedt vanuit drie poliklinieken verslavingsbehandeling en/of psychiatrische behandeling aan OGGZ-patiënten uit Amsterdam. Het gaat hier om specialistische (ggz) hulp aan een specifieke groep verslaafde cliënten die naast hun verslaving kampen met psychische- en somatische klachten, dakloosheid, justitiële problemen en een beperkt sociaal functioneren. Vanuit de visie van de MGGZ is het voor de kwaliteit van zorg essentieel dat niet alleen de zorg geïntegreerd wordt aangeboden, maar dat de verschillende financieringsstromen hierin volgen. Om daarnaast ook de transparantie te verbeteren is begin 2016 opdracht gegeven om het bestaande zorgprogramma door te ontwikkelen naar zorgpaden.

Ontwikkeling

In de zomer van 2016 is de ontwikkeling van de zorgpaden gestart onder leiding van consultants Itske Lindhout en Paulien Pathuis van Cure4. Het ontwikkelen van de zorgpaden is ingezet vanuit de inhoud én de financieringsvormen. Paulien legt uit:

De teams bieden een geïntegreerde behandeling aan voor deze patiënten met een zeer complexe zorgvraag. Deze behandeling wordt niet alleen met sggz dbc’s vergoed, maar ook vanuit het rijk en de gemeente. De zorgpaden zijn zo opgesteld dat voor iedereen die er mee werkt direct zichtbaar is welke stappen in het proces doorlopen worden, door welke financiering dat vergoed wordt en hoe meerdere behandel- en financieringsvormen naast elkaar ingezet worden.

Inrichting

Na de inhoudelijke ontwikkeling volgde de stap naar implementatie. De implementatiefase bestond uit het inrichten van de zorgpaden in USER-EPD door Mathijs van den Broek en Elisa Jansen van Zorgon en het scholen van medewerkers in het gebruik van de zorgpaden. Mathijs geeft een mooi voorbeeld van een situatie waar inhoud, techniek en financiering samen komen:

Op het moment dat ik bij de GGD startte als interim applicatiebeheerder van USER stond naast het dagelijks beheer en de overgang naar USER Alta ook de implementatie van de zorgpaden op de planning. De vraag was om de zorgpaden in te bouwen in USER, zodat behandelaren ook in hun dagelijkse registratie de zorgpaden kunnen volgen. De uitdaging was om er samen met Paulien voor te zorgen dat de zorgpaden duidelijk herkenbaar in USER terugkomen, de financieringsvormen ook in USER van elkaar gesplitst zijn en de dagelijkse registratie voor behandelaren zo simpel mogelijk is.

In gebruik

Begin september 2017 was de inrichting gereed en zijn de trainingen voor medewerkers gestart. Alle medewerkers van de drie locaties worden geschoold. Na de training weten alle medewerkers hoe de zorgpaden ontworpen zijn, welke zorg er geboden wordt en hoe die zorg in de verschillende financieringsstromen valt. Ook dit is een mooie samenwerking van Paulien en Mathijs. Paulien legt de achtergrond, ontwikkeling en inhoud van de zorgpaden uit en Mathijs instrueert hoe de zorgpaden uitwerking krijgen in het dagelijkse gebruik en de registratie in USER.

Ondertussen worden door Elisa en een medewerker van de GGD alle patiënten administratief op een zorgpad geplaatst, zodat na de training de zorgpaden ook direct gebruikt worden.

Het resultaat

Alles wat nieuw is, is even wennen. Dat geldt ook voor veranderingen in het EPD en werkprocessen”, zegt Gitte van der Velden, teamleider van de locatie in Zuidoost. Toch verwacht Gitte dat deze verandering snel zal wennen en dan vooral voor veel verbetering heeft gezorgd:

Ik denk dat de registratie voor de behandelaren echt simpeler is geworden nu de zorgpaden meer structuur bieden. Ook kunnen we hiermee nog beter inzichtelijk maken hoe ons aanbod voor deze complexe groep patiënten uitwerking krijgt. Niet alleen voor onze financiers, maar ook voor de cliënten en onze ketenpartners zijn de zorgpaden een logische en duidelijke beschrijving van wat wij iedere dag doen. En door de trainingen hebben alle medewerkers kennis van het proces en de onderliggende financiering en regelgeving. Dit zorgt voor een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel binnen de teams.

Benieuwd hoe zorgpaden binnen uw organisatie van toegevoegde waarde kunnen zijn?
Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Itske Lindhout en
Paulien Pathuis

Consultants Cure

Itske Lindhout

Programmadirecteur


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/modules/content/content.php on line 121

Blog Cure | GGD Amsterdam neemt zorgpaden in gebruik in USER-EPD

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact