De ideale zorgadministratie komt dichterbij | Kennisbijeenkomst Cure4

Op 15 juni jl. organiseerde Cure4 een kennisbijeenkomst getiteld: ‘Zorgadministratie, van stoffig imago tot gewaardeerde afdeling’. Tijdens deze bijeenkomst zijn het model voor de ideale zorgadministratie en het ideale team ontwikkeld door zorgadministratie experts van ruim twintig zorginstellingen en consultants van Cure4.


Behoefte aan positionering

Deelnemers noemden zich bij de start van de kennisbijeenkomst ‘stofzuigers en duizendpoten’ vanwege de chaos en hoeveelheid werk op de zorgadministraties. De zorgadministratie verdient juist om gepositioneerd te worden als spil van de bedrijfskundige kant van de zorg. De afdeling zorgt onder andere voor de uitvoering en verantwoording van omvangrijke financiële afspraken. Risico’s zouden dus maximaal geborgd moeten zijn.

Daarnaast werken behandelaren volgens landelijke richtlijnen, vaste controles, processen en protocollen om de beste zorg aan patiënten te garanderen, maar ook om specifiek opgeleid personeel optimaal in te kunnen zetten. Hoe anders is dit op de zorgadministratie!

“Het lukt ons niet om de juiste mensen te vinden. We worden belast met werkzaamheden die niet thuishoren op de zorgadministratie. Andere afdelingen hebben geen idee wat de zorgadministratie doet én behandelaren geven geen gehoor aan correctieverzoeken van de zorgadministratie.”

Deze veelgehoorde bevindingen vanuit de afdelingen vormen voor Cure4 aanleiding om kennis en kunde te delen en te komen tot een ideale zorgadministratie met een bijbehorend ideaal team.

Het ideale model en ideale team

Cure4 biedt een model om de kaders en de uitdagingen van de zorgadministratie in beeld te brengen. In één opslag wordt duidelijk aan welke punten nog gewerkt moet worden of waar al voldaan wordt aan de gestelde eisen. Aan de hand van vier hoofdthema’s met bijbehorende succesfactoren kan een zorginstelling snel inzicht krijgen waar de zorgadministratie wel of niet aan voldoet.

Tijdens de kennisbijeenkomst scoorden alle zorginstellingen zichzelf op een thema. Het resultaat was soms confronterend. Vooral het op orde krijgen van de kennis en kunde van medewerkers en het voldoen aan wet- en regelgevingen blijken uitdagingen. Door de verschillen in scores was het meteen mogelijk uit te wisselen tussen de deelnemers.

‘Ik ben blij dat ik weet dat ik niet de enige ben met deze problemen. Ik heb zin en inspiratie om aan de hand van het model maandag aan de slag te gaan met mijn team!’.

Why?

De gekozen focus op de zorgadministratie en het bepalen van de ‘Why’ van de zorgadministratie op basis van de theorie van Simon Sinek zijn bepalend voor de benodigde kennis en kunde van het team. Wat hierbij door de deelnemende experts vaak genoemd werd, is de beperkte relatie met het hoger management. Ook blijkt het een uitdaging om duidelijke communicatie te hebben tussen behandelaren, de zorgadministratie en andere relevante afdelingen.

Kennis blijven delen

Cure4 kijkt terug op een nuttige en leuke bijeenkomst. Wij vinden het erg belangrijk om kennis te blijven delen. Later dit jaar zullen meerdere kennisbijeenkomsten plaatsvinden. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op onze website en in de nieuwsbrief.

De kennissessie gemist? Ook de wens om te komen tot de ideale zorgadministratie en het ideale team? Deze interactieve bijeenkomst organiseert Cure4 ook In Company. Neem contact op met info@cure4.nl voor meer informatie.

Itske Lindhout

Senior Consultant Cure

Itske Lindhout

Programmadirecteur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact